Przedsiębiorca, któremu klient wpłaca całą sumę na poczet niewykonanej jeszcze usługi, musi rozliczyć przychód z chwilą otrzymania pieniędzy – stwierdził dyrektor KIS.
Pytanie zadała spółka handlująca m.in. gadżetami promocyjnymi. Na życzenie klienta firma odpłatnie drukuje zdjęcia na kubkach, poduszkach, koszulkach, pokrowcach na laptop itp. Warunkiem realizacji zamówienia jest wpłata 100 proc. ceny.
Spółka nazwała to zaliczką i dlatego uważała, że powinna rozliczać przychód nie w momencie otrzymania pieniędzy, a dopiero z chwilą wykonania usługi. Odwołała się do art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym przychodami nie są zaliczki pobrane na poczet dostawy towarów i usług, które będą wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Wprawdzie spółka otrzymywała z góry całą zapłatę, ale twierdziła, że nie jest to uregulowanie należności, a tylko zaliczka.
Reklama
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Uznał, że 100 proc. ceny to nie zaliczka, tylko całość wynagrodzenia za usługę, pobranego przed jej wykonaniem. Przysporzenie spółki jest definitywne i powinno zostać opodatkowane z chwilą otrzymania pieniędzy, czyli uregulowania należności – stwierdził dyrektor KIS. Wskazał na art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, zgodnie z którym przychód powstaje zasadniczo z chwilą wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (nawet częściowego), lecz nie później niż w dniu wystawienia faktury bądź uregulowania należności.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 23 sierpnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.297.2018.1.SO.