Zwolnienie przysługujące dla zamiany budynków lub lokali mieszkalnych w obrębie rodziny dotyczy także gruntu – wyjaśnił wiceminister finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na poselskie zapytanie.
Co innego stwierdził wcześniej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 2 lipca 2018 r. (nr 0111-KDIB4.4014.146. 2018.1.MD). Nawiązał do niej poseł, który zadał pytanie.
Interpretacja dyrektora KIS dotyczyła rodzeństwa (brata i siostry), które chciało wymienić między sobą własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego na udział w zabudowanej nieruchomości gruntowej. Rodzeństwo było przekonane, że nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji. Powołało się na art. 9 ust. 5 ustawy o PCC (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1150 ze zm.), który zwalnia z podatku zamianę m.in. budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczych praw własnościowych do lokalu, praw do domu jednorodzinnego. Warunkiem jest, by transakcja była przeprowadzona w obrębie najbliższej rodziny (I grupa podatkowa).
Wprawdzie przepis mówi tylko o budynkach i lokalach, ale - jak podkreślało rodzeństwo - nie mogą być one przedmiotem odrębnego obrotu, dzielą los gruntu, na którym są posadowione. Zwolnienie powinno więc dotyczyć także wartości gruntu – uważali pytający.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że skoro ustawa zwalnia z PCC tylko wartość zamienianych budynków, to od wartości zamienionych gruntów należy zapłacić 2-proc. podatek. Uzasadnił to tym, że w art. 9 ust. 5 ustawy o PCC mowa jest o budynku mieszkalnym, a nie o nieruchomości, a oba pojęcia nie są tożsame w świetle art. 46 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
Z taką interpretacją nie zgodził się wiceminister Gruza. Potwierdził, że zwolnienie dotyczy również udziału w gruncie. Przypomniał, że budynek jest częścią składową nieruchomości, a własności gruntu nie da się przenieść bez własności posadowionego na nim budynku (art. 48 kodeksu cywilnego).
Przypomniał także, że zwolnienie, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy o PCC, miało służyć pobudzeniu swobodnej wymiany „substancji mieszkaniowej” pomiędzy osobami najbliższymi. Chociażby dlatego nie można stosować jego zawężającej wykładni – stwierdził wiceminister.
Odpowiedź z 17 sierpnia 2018 r. wiceministra finansów Pawła Gruzy na zapytanie poselskie nr 7774