Z rewolucyjnych zmian w zakresie cen transferowych będzie można skorzystać już w odniesieniu do transakcji z 2018 r. Pozwalają na to przepisy przejściowe do projektu nowelizacji ustawy o PIT i CIT.
O szczegółach projektu pisaliśmy wczoraj w artykule „Szykuje się rewolucja w cenach transferowych” (DGP nr 138/2018).
Co do zasady przepisy tej nowelizacji mają wejść w życie z początkiem 2019 r. i będą musiały być stosowane do transakcji za ten rok, czyli do dokumentacji sporządzanej w praktyce dopiero w 2020 r. Ministerstwo Finansów przewidziało jednak możliwość zastosowania niektórych przepisów już do transakcji dokonywanych w 2018 r.
Dzięki temu część podatników będzie mogła uwolnić się od obowiązku tworzenia dokumentacji cen transferowych już dla transakcji tegorocznych.
Zniknąć ma bowiem próg przychodów i kosztów, po przekroczeniu którego trzeba dziś tworzyć dokumentację (obecnie wynosi on 2 mln euro). Ponadto wzrosnąć mają progi istotności transakcji – do 2 mln zł bądź 10 mln zł, w zależności od jej typu. Obecnie ich wysokość waha się od 50 tys. euro (ok. 214 tys. zł) do 500 tys. euro (ok. 2,1 mln zł).
Oznacza to, że jeżeli spółka za 2018 r. będzie miała przychody na poziomie np. 2,5 mln euro, ale transakcja z podmiotem powiązanym (określana według projektu jako „kontrolowana”) nie przekroczy nowych ustawowych limitów, to spółka będzie mogła zrezygnować z tworzenia dokumentacji za 2018 r.
Wcześniej będzie też można zastosować przepisy dotyczące dokumentacji grupowej. Projekt zakłada, że obowiązek ten będzie dotyczyć podmiotów należących do grupy kapitałowej, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawo zdanie finansowe i której skonsolidowane przychody przekroczyły 200 mln zł lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Dziś muszą ją tworzyć podatnicy, których przychody lub koszty przekroczą równowartość 20 mln euro w roku poprzedzającym rok podatkowy.
Ci, którzy mimo nowych przepisów nadal będą musieli sporządzić grupową dokumentację, będą mieli na to 12 miesięcy. Będą też mogli skorzystać z anglojęzycznej wersji takiego raportu sporządzonego przez inną jednostkę, chociaż na żądanie fiskusa będzie trzeba ją przetłumaczyć (w ciągu 30 dni).
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT, ustawy CIT oraz niektórych innych ustaw – w konsultacjach