Decyzja o podziale płatności w ramach split payment niesie za sobą ryzyko utraty płynności finansowej firm. Resort finansów reaguje na obawy przedsiębiorców dot. kondycji finansowej małych podmiotów i wskazuje na korzyści ze stosowania split payment.

Od 1 lipca podatnicy mogą decydować się na podział płatności. Idea split payment sprowadza się do podziału transakcji, w ramach którego kwota odpowiadająca zapłacie netto trafia na konto firmy, zaś kwota podatku VAT zostaje przelana na specjalny rachunek VAT. Dostęp do środków zgromadzonych na tym rachunku jest jednak ograniczony, co budzi zastrzeżenia przedsiębiorców dot. płynności finansowej firm. Na realizację bieżących zobowiązań poza podzieloną płatnością firmy mają do dyspozycji jedynie kwotę netto. Innymi słowy, przedsiębiorcy będą dysponowali nawet o 23 proc. mniejszymi funduszami niż dotychczas, by zrealizować każdą transakcję poza split payment.