Decyzja o podziale płatności w ramach split payment niesie za sobą ryzyko utraty płynności finansowej firm. Resort finansów reaguje na obawy przedsiębiorców dot. kondycji finansowej małych podmiotów i wskazuje na korzyści ze stosowania split payment.

Od 1 lipca podatnicy mogą decydować się na podział płatności. Idea split payment sprowadza się do podziału transakcji, w ramach którego kwota odpowiadająca zapłacie netto trafia na konto firmy, zaś kwota podatku VAT zostaje przelana na specjalny rachunek VAT. Dostęp do środków zgromadzonych na tym rachunku jest jednak ograniczony, co budzi zastrzeżenia przedsiębiorców dot. płynności finansowej firm. Na realizację bieżących zobowiązań poza podzieloną płatnością firmy mają do dyspozycji jedynie kwotę netto. Innymi słowy, przedsiębiorcy będą dysponowali nawet o 23 proc. mniejszymi funduszami niż dotychczas, by zrealizować każdą transakcję poza split payment.

Split payment a płynność finansowa

Obawy przedsiębiorców związane z kondycją finansową najmniejszych firm dotyczą m.in. kwestii wygospodarowania środków na realizację zobowiązań poza split payment. Wśród zagrożeń wymienia się także ryzyko powstania tzw. górki VAT-owskiej, czyli nadwyżki środków na rachunku VAT, których zgodnie z założeniem, nie można przelać na bieżące konto firmy. To nie wszystkie problemy firm po wejściu w życie przepisów o split payment. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na obawy przedsiębiorców wylicza korzyści, które płyną z podziału transakcji.

„Nie zgodzę się z twierdzeniem, że mniejsze przedsiębiorstwa stracą na wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności - pisze wiceminister Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację posła Pawła Pudłowskiego w sprawie stosowania płatności split payment.

Dodaje, że stosowanie mechanizmu podzielonej płatności powinno być rozpatrywane pod kątem korzyści jakie daje jego stosowanie, również tym mniejszym przedsiębiorstwom. „Przede wszystkim regulowanie należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności uwalnia uczciwie działających podatników od negatywnych konsekwencji wynikających z wplątania ich w proceder wyłudzania podatku VAT. Przeprowadzenie transakcji z nieuczciwym kontrahentem może bowiem spowodować negatywne konsekwencje dla nabywcy, które w skrajnym przypadku oznaczają zakwestionowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego, określenie zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę, wymierzenie sankcji, a nawet kary z Kodeksu karnego skarbowego”- czytamy w odpowiedzi.

Bonusy za split payment

Warto nadmienić, że decyzja o podziale płatności zwalnia podatnika z przepisów o solidarnej odpowiedzialności m.in. za zaległości podatkowe kontrahenta. Ponadto unikną sankcji VAT za zaniżenie lub zawyżenie kwoty podatku do zwrotu. Na sam zwrot podatku na rachunek VAT podatnicy zaczekają nie 60, a 25 dni.

Wiceminister Paweł Gruza wskazuje, że ustawowe „rabaty” od państwa to niejedyne korzyści m. in dla najmniejszych firm wynikające ze split payment.

„Ofiarami oszustów bardzo często padały właśnie te mniejsze przedsiębiorstwa, które w odróżnieniu od tych dużych nie zawsze mogą pozwolić sobie na posiadanie zaplecza doradczo-księgowego. Ponadto eliminowanie z rynku nieuczciwie działających firm poprzez wprowadzany systematycznie pakiet uszczelniający, którego istotnym elementem jest mechanizm podzielonej płatności poprawi pozycję konkurencyjną, co dla małych przedsiębiorstw ma istotne znaczenie i realnie przekłada się na wzrost ich efektywności” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Jak uchronić firmy przed utratą płynności?

Czy Ministerstwo Finansów będzie starało się zapobiec stratom i pogorszeniu płynności głownie w przypadku małych przedsiębiorców? - pyta poseł Pudłowski w interpelacji do MF. Resort zaznacza, że od 1 lipca obserwuje stosowanie mechanizmu podzielonej płatności skupiając się przede wszystkim na relacjach małego podatnika z dużym.

„Jeżeli pojawią się niepokojące objawy czy też zajdzie konieczność nowelizacji przepisów regulujących funkcjonowanie mechanizmu podzielonej płatności, będziemy na bieżąco reagowali w celu jego ulepszenia. Na chwilę obecną mogę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań aby składane przez podatników wnioski o uwolnienie środków z rachunku VAT były rozpatrywane jak najszybciej. Szczególną uwagę w tym zakresie kierujemy na podatników, którzy będą mieli problemy z wypełnieniem swoich zobowiązań finansowych, przykładowo zapłatą pensji pracownikom, w takich sytuacjach urzędy skarbowe będą rozpatrywały wnioski o uwolnienie środków z rachunku VAT w sposób priorytetowy” – odpowiada wiceminister Gruza.

Odpowiedź na interpelację posła Pawła Pudłowskiego nr 23220 w sprawie stosowania płatności split payment