Zarówno eksperci podatkowi, jak i samo Ministerstwo Finansów przyznają, że z powodu split payment niektóre firmy mogą mieć kłopoty ze zdolnością do spłacania swoich zobowiązań. Resort uważa, że takich podatników będzie niewielu, a przeważą zalety nowego rozwiązania.

Podzielona płatność

Od 1 lipca br. jeśli nabywca wybierze mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment), to płacona przez niego równowartość VAT wpłynie na specjalne konto sprzedawcy (rachunek VAT). W tej sytuacji sprzedawca będzie mógł swobodnie dysponować tylko kwotą netto, bo dostęp do środków na rachunku VAT będzie ograniczony.