Blokada rachunku rozliczeniowego „podejrzanego” przez skarbówkę podatnika uniemożliwi w praktyce korzystanie ze środków zgromadzonych na rachunku VAT. Tak od lipca będzie funkcjonował tzw. STIR przy podzielonej płatności.

STIR czyli system teleinformatyczny izby rozliczeniowej działa już od stycznia tego roku. Główny cel to analiza ryzyka wykorzystania instytucji finansowych do przestępstw skarbowych i działania zapobiegawcze urzędników w postaci blokady rachunków bankowych podatników, którzy wzbudzają wątpliwości fiskusa. Jak system ten będzie funkcjonował w zderzeniu z mechanizmem podzielonej płatności? Wszystko wskazuje na to, że wchodzący w życie 1 lipca bieżącego roku split payment tylko wzmocni uprawnienia organów skarbowych, które będą mogły zamrozić także rachunki VAT.

<a href="http://sklep.infor.pl/splitpayment/?utm_source=mojafirma.infor.pl&utm_medium=baner-artykul&utm_campaign=split-payment-ib-101156">Split payment. Sprawdź, jakie korzyści daje podzielona płatność! >>>></a>

Wystarczy podejrzenie, by zablokować konto. Oto, jak działa STIR

Głównym zadaniem STIR jest ujawnianie przestępstw skarbowych poprzez analizę ryzyka wykorzystywania banków lub SKOK-ów do wyłudzenia podatku. Od stycznia STIR pośredniczy zatem w przekazywaniu danych pomiędzy szefem KAS a instytucjami finansowymi. Chodzi także o te dane, które stanowią tajemnicę bankową. To jednak nie wszystko. Nowe prawo poszerza także możliwości Krajowej Administracji Skarbowej. Jednym z uprawnień skarbówki jest możliwość zlecenia bankom blokady podejrzanych rachunków firmowych.

Na mocy postanowienia wydanego przez Szefa KAS rachunek takiego podmiotu będzie zablokowany maksymalnie na 72 godziny, jeśli uprzednia analiza wskaże na duże ryzyko wykorzystania działalności instytucji finansowych do wyłudzeń skarbowych. W szczególnych przypadkach, dostęp do rachunku zostanie zablokowany do 3 miesięcy. Czy to oznacza finansową klęskę dla przedsiębiorcy? Niekoniecznie. Może on bowiem wnioskować o pozwolenie na wykorzystanie części zgromadzonych na koncie środków. Szef KAS może zgodzić się jednak jedynie na wypłatę środków, które zostaną przeznaczone na bieżące wynagrodzenie za pracę na postawie umowy o pracę czy na uregulowanie alimentów. Niezbędne są jednak dokumenty tj. odpis listy płac czy potwierdzenie zawarcie umowy o pracę. Kwota podlegająca wypłacie z zablokowanego rachunku została jednak ograniczona do kwoty nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Bank wypłaci środki z zablokowanego rachunku także, gdy podatnik przeznaczy je na zapłatę zaległości podatkowych. Tu także nie obejdzie się bez złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających istniejące zobowiązania podatkowe.

Kilka słów o podzielonej płatności

Obawy o płynność finansową firm płyną także z zapowiedzi wejścia w życie przepisów o split payment. Mechanizm ten opiera się na takim podziale płatności, zgodnie z którym kwota netto trafiać będzie na bieżący rachunek przedsiębiorcy, a część zapłaty odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług trafi na specjalny rachunek VAT prowadzony nieodpłatnie przez banki. Do dyspozycji przedsiębiorcy pozostaje zatem kwota pomniejszona o wartość podatku. Co z pozostałą częścią zapłaty? Podatnik będzie mógł wykorzystać pieniądze ulokowane na rachunku VAT na poczet spłaty zaległości podatkowych. Będzie także uprawniony do wykorzystania tych środków celem zapłaty zobowiązań względem swoich dostawców w ramach mechanizmu podzielonej płatności. Innymi słowy: środki z rachunku VAT ostatecznie trafią albo do skarbówki, albo na rachunek VAT kontrahenta.

STIR a rachunki VAT

„Czy możliwość zlecenia bankom blokady kont firmowych przez organ skarbowy będzie też dotyczyła rachunków VAT” – pyta poseł Krzysztof Sitarski w zapytaniu do Ministerstwa Finansów. Resort w odpowiedzi na pytanie posła potwierdza, że blokada dotyczy wyłącznie rachunku rozliczeniowego przedsiębiorcy. „Należy jednakże mieć na uwadze, ze rachunek VAT nie będzie samodzielnym rachunkiem bankowym. Będzie to rachunek utworzony do każdego rachunku rozliczeniowego prowadzonego dla podatnika podatku od towarów i usług (zarówno czynnego, jak i zwolnionego)” – czytamy w piśmie. Jak dodaje MF, w praktyce blokada rachunku bankowego uniemożliwi korzystanie z rachunku VAT. Co więcej, blokada konta może zakończyć się decyzją o wykreśleniu z listy vatowców, czego konsekwencją również będzie brak możliwości skorzystania ze środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Odpowiedź z dnia 26 marca na zapytanie nr 6974 w sprawie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego


Więcej na ten temat przeczytasz w publikacji "Split payment - podzielona płatność"&gt;&gt;&gt;