Od dziś trzeba uważać na transgraniczne oszczędności podatkowe oferowane przez doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów i innych ekspertów.
Unijny fiskus (w tym polski) dostanie o nich informacje w sierpniu 2020 r. Wynika tak z opublikowanej 5 czerwca br. unijnej dyrektywy DAC6. Zgodnie z nią eksperci będą musieli powiadamiać lokalnego fiskusa o planach wdrożenia takich schematów optymalizacyjnych. Następnie informacje te zostaną przekazane władzom podatkowym innych państw.
Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów w opublikowanym na jego stronach komunikacie, obowiązek powiadomienia będzie zasadniczo spoczywał na ekspertach, którzy opracowują, wprowadzają do obrotu, organizują, udostępniają lub udzielają wsparcia we wdrożeniu schematów optymalizacyjnych.
Reklama
W niektórych przypadkach, gdy doradcy (ze względu na tajemnicę zawodową) nie będą mogli informować o podatkowych schematach, fiskusa będą musieli powiadomić bezpośrednio ich klienci.
Niezależnie od tego w Ministerstwie Finansów kończą się prace nad wdrożeniem dyrektywy DAC6 do polskich przepisów. Nasza ustawa ma objąć nie tylko transgraniczne schematy optymalizacji, lecz także ściśle krajowe. MF rozważa wprowadzenie progów wartości optymalizacji, poniżej których nie trzeba będzie zgłaszać systemu fiskusowi.