Od dziś trzeba uważać na transgraniczne oszczędności podatkowe oferowane przez doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów i innych ekspertów.
Unijny fiskus (w tym polski) dostanie o nich informacje w sierpniu 2020 r. Wynika tak z opublikowanej 5 czerwca br. unijnej dyrektywy DAC6. Zgodnie z nią eksperci będą musieli powiadamiać lokalnego fiskusa o planach wdrożenia takich schematów optymalizacyjnych. Następnie informacje te zostaną przekazane władzom podatkowym innych państw.
Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów w opublikowanym na jego stronach komunikacie, obowiązek powiadomienia będzie zasadniczo spoczywał na ekspertach, którzy opracowują, wprowadzają do obrotu, organizują, udostępniają lub udzielają wsparcia we wdrożeniu schematów optymalizacyjnych.