Doradca nie będzie informować skarbówki o optymalizacjach, jeśli klient nie zwolni go z tajemnicy zawodowej. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał donieść na samego siebie
Do tej pory Ministerstwo Finansów nie chciało wprost powiedzieć, że tajemnica zawodowa ochroni przed informowaniem o schematach optymalizacyjnych. Teraz przyznało to wprost w piśmie m.in. do doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i biegłych rewidentów.
To oznacza jednak, że podatnicy, który poproszą o pomoc w optymalizacji swoich rozliczeń, zostaną pouczeni przez eksperta, że muszą sami poinformować o tym urzędników skarbowych.