Pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów ustawy o CIT pozwalają już zaobserwować kształtowanie się pewnych trendów i linii interpretacyjnych.
Od 2018 r. ustawa o CIT zawiera ograniczenia w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne (art. 15e). Limit dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na usługi świadczone przez podmioty powiązane oraz podmioty z rajów podatkowych.
Limitowane są: