Coś się załamało w kontrolowaniu rozliczeń akcyzowych przez urzędy skarbowe. – Nieźle radzą sobie za to urzędy celno-skarbowe – twierdzą eksperci. Postanowiliśmy sprawdzić, w czym rzecz.
Urzędy skarbowe przeprowadziły w zeszłym roku jedynie 11 kontroli podatkowych w zakresie akcyzy, natomiast urzędy celno-skarbowe – 132 kontrole i postępowania. W sumie takich spraw prowadzonych łącznie przez urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe było w 2017 r. o ponad 100 mniej rok wcześniej – wynika z danych Ministerstwa Finansów.
W 2016 r., czyli jeszcze przed reformą Krajowej Administracji Skarbowej, postępowania i kontrole prowadziły inne organy – urzędy celne i urzędy kontroli skarbowej. Po reformie, która miała miejsce 1 marca 2017 r., połączyły się one w urzędy celno-skarbowe, a uprawnienia kontrolne w zakresie akcyzy dostało też 44 naczelników urzędów skarbowych.