Nie trzeba będzie kupować kas online. Przedsiębiorcy będą mogli ewidencjonować sprzedaż na urządzeniu wynajętym, wydzierżawionym lub wziętym w leasing.

Taka możliwość wynika z rządowego projektu zmian w ustawie o VAT oraz ustawy – Prawo o miarach, który przewiduje wprowadzenie kas fiskalnych online (czyli takich, które automatycznie prześlą dane o transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas). W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że niektórzy podatnicy – zamiast takich kas – będą mogli korzystać ze specjalnego oprogramowania. W praktyce będą mogli ewidencjonować sprzedaż na smartfonie czy tablecie („Aplikacja na telefon zastąpi kasę fiskalną, ale nie wszędzie”, DGP nr 69/2018).
Projekt zmian w przepisach o VAT zawiera jeszcze jedno udogodnienie, dotyczące tylko kas online (będą funkcjonowały obok wspomnianego oprogramowania). Podatnicy będą mogli ich używać również na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze.
– Pozytywnie ocenić należy każdą zmianę zwiększającą elastyczność przepisów o kasach – komentuje Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w kancelarii podatkowej Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy. Zwraca uwagę, że obecne przepisy narzucają zakup kasy podatnikom do tego zobowiązanym. Wprawdzie można uzyskać częściowy zwrot tych wydatków, jednak żeby go nie utracić, kasę trzeba użytkować przez minimum trzy lata.
Zdaniem Andrzeja Nikończyka pomysł wynajmu kas online wychodzi przede wszystkim naprzeciw osobom prowadzącym działalność sezonową czy w ogóle krótkoterminową. – Dzięki temu, że wynajmą kasę, zaoszczędzą nie tylko na jej zakupie, ale również odejdzie im koszt serwisowania urządzenia – mówi ekspert. Spodziewa się, że wynajmem kas będą zajmować się głównie ich producenci, którzy prawdopodobnie będą zapewniać urządzenie wraz z serwisem.
Wynajmowane będą mogły być tylko kasy online. Wynajmem nie będą więc objęte kasy z elektronicznym ani z papierowym zapisem kopii. Aby można było ewidencjonować obrót na kasie online, która nie jest własnością podatnika, urządzenie takie – na dzień jej nabycia przez wynajmującego (wydzierżawiającego, leasingodawcę itp.) – będzie musiało mieć ważne potwierdzenie prezesa Głównego Urzędu Miar.
Jeżeli dla danego rodzaju czynności przewidziane są kasy rejestrujące o specjalnym zastosowaniu, podatnik – tak jak obecnie – będzie je musiał stosować. Z projektu wynika, że również będzie mógł je wynająć.
Przepisy dotyczące kas online mają zacząć obowiązywać 1 października 2018 r. Ale obowiązek ich stosowania wprowadzany będzie stopniowo od początku 2019 r. Jako pierwsi zostaną nim objęci właściciele stacji benzynowych, mechanicy samochodowi oraz wulkanizatorzy. Następne w kolejności mają być stacjonarne placówki gastronomiczne, hotele i inne placówki krótkotrwałego zakwaterowania. Dla nich przewidziano termin 1 lipca 2019 r. Od 2020 r. przyjdzie kolej na prawników, lekarzy, dentystów, kosmetyczki, kosmetolożki, fryzjerów, właścicieli obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (np. siłowni) oraz firmy budowlane.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o VAT i prawa o miarach – przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu