Kontroli podatkowych czy celno-skarbowych jest mniej, ale są bardziej efektywne. Skarbówka więcej analizuje, a rzadziej szuka nieprawidłowości po omacku – taki obraz działalności KAS w 2017 r. wyłania się z danych zebranych przez DGP.

Eksperci nie mają wątpliwości: urzędnicy zmienili strategię. – Odchodzą od czasochłonnych i kosztownych kontroli na rzecz czynności sprawdzających i działalności analitycznej – uważa Michał Goj, partner w zespole postępowań podatkowych i sądowych w dziale doradztwa podatkowego EY.

W wykrywaniu nieprawidłowości fiskusowi pomaga m.in. jednolity plik kontrolny. Sprawdziła się też reforma Krajowej Administracji Skarbowej, co potwierdzają nie tylko eksperci, ale też Najwyższa Izba Kontroli – w raporcie opublikowanym na początku 2018 r. pochwaliła ona fiskusa za sprawność w działaniu i osiągnięcia w ściąganiu VAT.