Dzięki działalności Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) do budżetu państwa wpłynęło około 42,5 mld zł, w tym 30 mld zł stanowiły dodatkowe wpływy z podatku VAT, w całym 2017 r, poinformował szef KAS Marian Banaś.

"Na przestrzeni ubiegłego roku uzyskaliśmy w przypadku podatku VAT dodatkowe 30 mld zł, a łącznie wszystkie dodatkowe dochody budżetu wyniosły ok. 42,5 mld zł" - powiedział Banaś podczas konferencji prasowej.

Dochody pobrane przez organy KAS w 2017 r. z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz cła były wyższe w porównaniu do dochodów uzyskanych w 2016 r. o około 42,5 mld zł, tj. o ponad 15%. Wzrost wpływów wystąpił we wszystkich rodzajów podatków.

"Mamy niewątpliwe sukcesy. Te dodatkowe środki, te miliardy złotych, które wpłynęły w ubiegłym roku to jest efekt także działania KAS. Obok tych efektów KAS, rozmawiamy o planach i celach, które KAS ma jeszcze do zrealizowania. Obok uszczelniania systemu, istotne jest podniesienie efektywności, jakości obsługi podatnika i informatyzacja" - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska.

Według przedstawicieli KAS, do 28 lutego wpłynęło do urzędu 1 703 271 plików JPK. "Szacujemy, że JPK nie złożyło od 5% do 7% podmiotów. Ogólnie możemy powiedzieć, że jest to sukces" - powiedział zastępca szefa KAS Paweł Cybulski.

Podał także, że Krajowa Informacja Skarbowa wydała 25 718 indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w 2017 r. "Oczywiście, chcielibyśmy, aby tych interpretacji było jak najmniej" - dodał.

Zdaniem zastępcy szefa KAS Piotra Walczaka, dzięki działaniu KAS znacząco spadła szara strefa w wyrobach tytoniowych.

"Mamy niską szarą strefę w wyrobach tytoniowych i wynosi ona teraz 12,7%, w porównaniu do 19% w 2016 r. Zatrzymujemy 65% nielegalnych papierosów. W przypadku nielegalnego obrotu alkoholem również mamy bardzo niską wielkość szarej strefy szacowaną na 9%" - wskazał Walczak.

Dodał, że od wejścia w życie ustawy o hazardzie organy KAS do 28 lutego br. zatrzymały 29 615 nielegalnych automatów do gier.