Przejęcie tysięcy sztuk podrobionej odzieży w centrach handlowych czy na targowiskach to efekt walki Krajowej Administracji Skarbowej z szarą strefą. Co dzieje się z zarekwirowanym towarem? Niejednokrotnie ubrania z przemytu trafiają do organizacji charytatywnych, MOPS-ów czy szkół.

3,2 tys. sztuk podrobionej odzieży przejętej przez łódzkich funkcjonariuszy KAS, czy kilkaset tysięcy sztuk artykułów zarekwirowanych po kontroli w Wólce Kosowskiej. To tylko część dokonań KAS, o których mogliśmy usłyszeć w 2017 roku. Jak czytamy w raportach KAS, kontrole mają na celu nie tylko likwidację handlu podróbkami, nielegalnymi wyrobami akcyzowymi i towarami z przemytu, koncentrują się również na zwalczaniu z pozoru legalnego handlu, prowadzonego z naruszeniem obowiązków ewidencyjno-podatkowych.

Przejęta odzież dla potrzebujących

„W mediach co rusz pojawiają się informacje o sukcesach funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej w wykrywaniu odzieży, obuwia i innych materiałów pochodzących z przemytu, czy też wyprodukowanych z podrobionymi znakami renomowanych marek”- pisze Anna Białkowska w interpelacji do Ministerstwa Finansów. Posłanka prosi tym samym o odpowiedź na pytanie, co dzieje się z zarekwirowaną odzieżą, wskazując na brak zasadności utylizacji przejętych towarów.

W odpowiedzi na interpelację Podsekretarz Stanu w resorcie Piotr Walczak stwierdza, że część odzieży zostaje nieodpłatnie przekazana między innymi jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, organizacjom charytatywnym oraz placówkom oświatowym.

Jak stwierdza, do głównych beneficjentów należą zakłady lecznicze podmiotów leczniczych, jednostki pomocy społecznej, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje charytatywne, organy administracji publicznej oraz szkoły wyższe a także instytuty badawcze, jednostki organizacyjne prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżeli towary podlegające przekazaniu mogą być przez nie wykorzystywane przy realizacji zadań statutowych. Procedura przekazania przejętych przez KAS towarów nie jest jednak prosta.

Procedura

Od przejęcia nielegalnych towarów przez KAS do przekazania ich potrzebującym jest daleka droga. Niezbędnym jest orzeczenie sądowe, na mocy którego towary stają się własnością Skarbu Państwa. Jeśli zabezpieczone towary nie naruszają praw autorskich i pokrewnych, konieczne jest wykazanie, iż nie nadają się one do obrotu handlowego. W przypadku artykułów naruszających prawa autorskie, niezbędne może okazać się usunięcie z odzieży znamion naruszonego prawa (np. znaku towarowego), o ile jest to możliwe.

Po grudniowej akcji KAS w Wólce Kosowskiej przejęta odzież została zabezpieczona przez funkcjonariuszy. Aż do momentu zakończenia postępowania prokuratorskiego będzie ona dostępna wyłącznie uprawnionym organom jako dowód w sprawie. Wówczas, jak opisuje MF w odpowiedzi na interpelację, urzędnicy KAS nie będą uprawnieni do dysponowania towarem. Następnie, prokurator nadzorujący dochodzenie może wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku zabezpieczonych dowodów rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa. Dopiero po wydaniu orzeczenia KAS odzyskuje tytuł prawny do przejętych wcześniej towarów. Nie bez znaczenia jest także jakość przejętych towarów. Ta, jak pisze Piotr Walczak, musi gwarantować bezpieczne użytkowanie.

„ W przypadku towaru zarekwirowanego w Wólce Kosowskiej, stale monitorujemy prowadzone postępowanie i jeżeli zaistnieje taka możliwość, będą podjęte odpowiednie działania w celu nieodpłatnego przekazania zabezpieczonych towarów potrzebującym”- czytamy w odpowiedzi.

Praktyka

Brak firmowych opakowań czy niska wartość odzieży wykazanej na fakturach wystarczy, by urzędnicy nabrali podejrzeń. Tak było w przypadku kontroli jednego z kontenerów z chińskimi ubraniami. Chodziło o odzież, która miała zostać sprzedana z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych. Kancelaria reprezentująca właściciela praw do znaków towarowych potwierdziła, że towar narusza jego prawa. Kolejnym krokiem było uzyskanie orzeczenia sądowego, na mocy którego towar stał się własnością państwa i usunięcie „firmowych” oznaczeń z podróbek. Tym sposobem 881 kurtek końcem roku trafiło do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.

Podstawa prawna: Odpowiedź na interpelację nr 18092 w sprawie zagospodarowania odzieży i obuwia rekwirowanych przez Krajową Administrację Skarbową