Już kilkaset zgłoszeń (anonimów, skarg, meldunków, interwencji) dotyczących korupcji urzędników Krajowej Administracji Skarbowej wpłynęło do Biura Inspekcji Wewnętrznej (BIW). Ponad 100 z nich zostało przekazanych do realizacji – poinformowało DGP biuro prasowe KAS.
BIW działa od niespełna ośmiu miesięcy, tj. od 27 kwietnia br., ale już może pochwalić się sukcesami. Przykładowo w grudniu jego funkcjonariusze wspólnie z policjantami ujawnili korupcję w jednym z wrocławskich urzędów skarbowych. Jego pracownik podejrzewany jest o pomoc w zwrocie nienależnego VAT i unikaniu kontroli celno-skarbowych. Straty Skarbu Państwa z tego tytułu mogły wynieść ponad milion złotych. Zatrzymano zarówno urzędnika, jak i przedsiębiorcę. Oprócz przedstawienia zarzutów zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł (dla każdego z podejrzanych), zakaz opuszczania kraju oraz dozór policyjny. Zabezpieczono też dokumenty i sprzęt elektroniczny oraz – na poczet przyszłych kar – dwa samochody.
Biuro udaremniło też działania pracowników jednego z poznańskich US. Tym razem chodziło o przekazywanie informacji objętych tajemnicą skarbową. Z kolei przy pomocy ABW zatrzymano pięć osób, w tym dwóch funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystko wskazuje na to, że działali oni na niekorzyść budżetu państwa w zorganizowanej grupie.
BIW prowadziło też sprawę, która dotyczyła funkcjonariusza pełniącego służbę na przejściu granicznym w Terespolu. W tym przypadku straty Skarbu Państwa szacowane są na minimum 125 tys. zł. Funkcjonariusze zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.
Te sukcesy to głównie zasługa terenowych wydziałów, z których w znacznej części składa się Biuro Inspekcji Wewnętrznej. Ich pracownicy zatrudnieni są w Ministerstwie Finansów. Natomiast samo biuro podlega bezpośrednio szefowi KAS. Aby było bardziej skuteczne, współpracuje z policją, CBA, Strażą Graniczną i ABW.
Jakie uprawnienia ma BIW? Może podejmować czynności dochodzeniowo-śledcze, operacyjno-rozpoznawcze, a także koordynować działania prowadzone w sprawach funkcjonariuszy i pracowników KAS. Ma prawo gromadzić, przetwarzać i analizować informacje o przestępczości. Aby ułatwić składanie zgłoszeń, w listopadzie br. na stronie internetowej został udostępniony elektroniczny kanał komunikacji. Umożliwia on bezpośredni kontakt z BIW. Formularz internetowy służy do zgłaszania nieprawidłowości i potencjalnych zagrożeń. Z biurem można się kontaktować również telefonicznie.