„KAS udaremniła rekordowy przemyt narkotyków”, „sukces analityki KAS, 37 mln zł zabezpieczone”. To kolejne nagłówki Ministerstwa Finansów na temat zmodyfikowanej ponad rok temu skarbówki. Jak działa Krajowa Administracja Skarbowa i w jaki sposób przyczynia się do uszczelnienia systemu? Resort finansów podsumowuje pracę funkcjonariuszy.

Dokładnie 14 miesięcy temu, 1 marca 2017 roku zaczęła działać nowa, Krajowa Administracja Skarbowa. Cel? Zabezpieczenie finansów i poprawa ściągalności podatków. Statystyki potwierdzają jego zrealizowanie.

Funkcjonariusze KAS przejęli łącznie 6021 postępowań kontrolnych, z czego do końca roku zakończono ponad 4 tys., czyli prawie 70 proc. Od 1 marca 2017 r. wszczęto także 2041 kontroli celno-skarbowych, z czego zakończono 542 kontrole (26,6 proc. wszczętych). Taka kontrola, jak zaznacza Paweł Cybulski w odpowiedzi na zapytanie posła Janusza Cichonia, skutkuje jej przekształceniem w postępowanie podatkowe, którego skutkiem jest wydanie decyzji określającej uszczuplenia podatkowe. W 2017r. zakończono 28 takich postępowań. Jak te wpłynęły na kondycję budżetu? W ich wyniku do budżetu państwa wpłynęło w 2017 r. 1,68 mld zł, a w wyniku zakończonych kontroli celno-skarbowych 61,9 mln zł - łącznie 1,74 mld zł.

Tylko w kontrolach celno-skarbowych stwierdzono uszczuplenia podatkowe w szacowanej łącznej kwocie 588,5 mln zł, z tego: VAT - 469,2 mln zł, CIT – 82,6 mln zł, PIT – 30,6 mln zł, i akcyza – 5,3 mln zł.

Co stoi za tymi wynikami? Jak dodaje MF, KAS nawiązała współpracę z CBŚP wobec 249 podmiotów i osób, CBA wobec 122 podmiotów i osób, ABW wobec 53 podmiotów i osób, i Policją wobec 615 podmiotów i osób, a także Strażą Graniczną wobec 17 podmiotów i osób. Ponadto urzędy celno-skarbowe podejmowały działania wobec 2410 osób we współpracy z Prokuraturą. Najczęściej były to postępowania w sprawach o poważne nadużycia finansowe, które z uwagi na skomplikowany charakter i wielowątkowość są nadzorowane przez prokuraturę.

To nie wszystko. Wraz z nakreśleniem celu uszczelniania podatków, zmieniły się także zasady kontrolowania podatników, a urzędnicy zyskali nowe uprawnienia. Kontrole, choć z założenia było ich mniej, stały się bardziej „dochodowe”. „Będziemy chodzić na kontrole tylko tam, gdzie to będzie konieczne na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka” – mówił Marian Banaś jeszcze zanim powołano do życia KAS. Co więcej dziś, po 14 miesiącach, urzędnicy mogą więcej. Ich uprawnienia poszerzyły się m.in. o możliwość kontroli podatnika w siedzibie firmy, miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych oraz „w każdym innym miejscu związanym z prowadzoną przez kontrolowanego działalnością, w tym w lokalu mieszkalnym lub w miejscach, w których mogą się znajdować urządzenia, towary lub dokumenty dotyczące tych urządzeń, towarów lub czynności podlegających kontroli.” Do listy uprawnień urzędniczych dodać należy także żądanie udostępnienia towarów, pojazdów, środków łączności i urządzeń technicznych gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

Odpowiedź z dnia 25 kwietnia 2018 roku na interpelację nr 20964 w sprawie działalności Krajowej Administracji Skarbowej