28 mandatów karnych na łączną wartość 10 tys. zł, kilka nowych kontroli celno-skarbowych i kilkanaście spraw karnoskarbowych. Takie wymierne efekty przyniosły kontrole prowadzone przez łódzką Krajową Administrację Skarbową na targowiskach w Rzgowie (Centrum Handlowe Ptak), Głuchowie i Tuszynie.To nie koniec, bo jak wynika z informacji przekazanych przez biuro prasowe KAS urzędnicy wykryli także 4 próby sprzedaży podrabianej odzieży i galanterii i zatrzymali blisko 3 tysiące takich towarów. Wykryli też kilkadziesiąt przypadków prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zgłoszenia, a także bez rejestracji obrotów na kasie fiskalnej i prowadzenia ksiąg rachunkowych. KAS zapewnia przy tym, że kontrole będą cyklicznie powtarzane.