21 lutego ukazała się ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona wiele zmian ważnych dla podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe oraz ich użytkowników. Zmiany te dotyczą też bezpośrednio ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz obu ustaw o podatku dochodowym.
Wszystkie czynności związane ze składaniem sprawozdania finansowego i innych sprawozdań oraz oświadczeń na podstawie ustawy o rachunkowości wykonywane będą w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem konta służącego do wnoszenia pism procesowych w postępowaniu rejestrowym.
Ustawa z 26 stycznia 2018 r. wchodzi generalnie w życie 15 marca 2018 r., ale zmiany w ustawie o rachunkowości i w ustawach podatkowych wchodzą w życie 1 października 2018 r. Przepis dotyczący zgłaszania informacji przez wspólników spółki jawnej, zmiany w ustawie o biegłych i ordynacji podatkowej wejdą w życie od 15 marca.