Obowiązek inwentaryzacji wynika wprost z ustawy o rachunkowości. Firmy, które jej podlegają przed końcem roku muszą zweryfikować faktyczny stan posiadanych składników majątku z zapisami ksiąg rachunkowych. Jak odpowiednio przygotować się na inwentaryzację?

Odpowiednie zorganizowanie, przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w firmie to oszczędność czasu i pieniędzy. Przemyślany plan pozwala nie tylko skrócić czas samego procesu inwentaryzacji, ale także uniknąć powielania błędów. Niezwykle istotną rolę pełni kierownik, główny księgowy i komisja inwentaryzacyjna. Jak sprawnie podzielić kompetencje i spełnić wymogi określone w ustawie o rachunkowości?

„Inwentaryzacja w praktyce. Poradnik dla prowadzących księgi rachunkowe” to praktyczny przewodnik dla każdego przedsiębiorcy. Poradnik zawiera podpowiedzi jak ją wykonać krok po kroku i na co zwrócić szczególną uwagę, aby nie popełnić błędów. Podpowiada też jak zlecić przeprowadzenie spisu z natury podmiotowi zewnętrznemu. Liczne przykłady wskazują rozwiązania, jakie warto zastosować. Publikacja zawiera wzory dokumentów inwentaryzacyjnych oraz przydatne formularze.

Książka zawiera informacje o zasadach organizacji i dokumentacji inwentaryzacji (podział kompetencji, zakres obowiązków osób odpowiedzialnych, etapy i terminy przeprowadzenia). Wyjaśnia pojęcia i rodzaje inwentaryzacji oraz przepisy prawne w tym zakresie.

UWAGA! Książka zawiera stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz.Urz. MF z 28 lipca 2016 r. poz. 55)