statystyki

Poradnia rachunkowa z dnia 26 lutego 2018

autor: Elżbieta Gaździk, Marcin Nagórek26.02.2018, 08:37; Aktualizacja: 26.02.2018, 09:17
Odnośnie do VAT naliczonego w fakturze, należy wskazać, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku usług wskazanych w pytaniu, w myśl postanowień art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Odnośnie do VAT naliczonego w fakturze, należy wskazać, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku usług wskazanych w pytaniu, w myśl postanowień art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.źródło: ShutterStock

Jak ująć fakturę otrzymaną na przełomie roku w ewidencji księgowej i sprawozdawczości jednostki budżetowej? Odpowiadamy na najważniejsze pytania z zakresu rachunkowości.

Jednostka budżetowa otrzymała fakturę wystawioną w styczniu 2018 r. na łączną kwotę 738 zł brutto, obejmującą:

a) rozmowy telefoniczne zrealizowane w grudniu 2017 r. na kwotę brutto 492 zł,

b) abonament za styczeń 2018 r. na kwotę brutto 246 zł.

Czy otrzymaną fakturę należy ująć w księgach rachunkowych jednostki roku 2017 czy roku 2018? W księgach którego roku faktura ta będzie stanowiła zobowiązanie? Jednostka odlicza VAT. W księgach którego roku należy ująć VAT określony fakturą?

Artykuł 20 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości stanowi, że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Ponadto obowiązek taki wynika również z postanowień art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy, zgodnie z którym jednostka jest zobowiązana ująć w księgach rachunkowych wszystkie przypadające na rzecz jednostki przychody, jak i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami.

Oznacza to, że koszt rozmów telefonicznych zrealizowanych w 2017 r. powinien być ujęty w księgach rachunkowych jednostki roku 2017 jako koszty i zobowiązanie, natomiast obciążenie za abonament telefoniczny dotyczący stycznia roku 2018 powinien być ujęty w księgach rachunkowych roku 2018.

Odnośnie do VAT naliczonego w fakturze, należy wskazać, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku usług wskazanych w pytaniu, w myśl postanowień art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. W przypadku gdy podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminie określonym powyżej, może on obniżyć kwotę tego podatku w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Stąd też rozliczenie podatku naliczonego powinno nastąpić w księgach rachunkowych roku 2018.

Ujęcie praktyczne ewidencji księgowej faktury wskazanej w pytaniu przedstawia schemat.

Ujęcie zobowiązań wnikających z faktury opisanej w pytaniu powinno być wykazane w rocznym sprawozdaniu RB 28s w części dotyczącej kosztów roku 2017, tj. w kwocie 400 zł, jak i w sprawozdaniu finansowym jednostki (bilansie). Powyższe znajduje potwierdzenie w przepisach dotyczących sporządzania sprawozdań budżetowych, a mianowicie w rozporządzeniu ministra finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej obowiązującym do 31 grudnia 2017 r. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych dla jednostek samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2017 r. określa „Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego” stanowiąca załącznik nr 39 do rozporządzenia. Zgodnie z postanowieniami par. 9 ust. 5 instrukcji jednostki budżetowe, gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania jednostkowe z wykonania planu wydatków budżetowych za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień jedynie w zakresie wydatków planowanych i wykonanych. Natomiast sprawozdania kwartalne i roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki sporządzają w pełnym zakresie informacji określonych w tym sprawozdaniu, tj. obejmującym również dane o zobowiązaniach.


Pozostało 70% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane