statystyki

Poradnia rachunkowa z dnia 26 lutego 2018

autor: Elżbieta Gaździk, Marcin Nagórek26.02.2018, 08:37; Aktualizacja: 26.02.2018, 09:17
Odnośnie do VAT naliczonego w fakturze, należy wskazać, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku usług wskazanych w pytaniu, w myśl postanowień art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Odnośnie do VAT naliczonego w fakturze, należy wskazać, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku usług wskazanych w pytaniu, w myśl postanowień art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.źródło: ShutterStock

Jak ująć fakturę otrzymaną na przełomie roku w ewidencji księgowej i sprawozdawczości jednostki budżetowej? Odpowiadamy na najważniejsze pytania z zakresu rachunkowości.

Jednostka budżetowa otrzymała fakturę wystawioną w styczniu 2018 r. na łączną kwotę 738 zł brutto, obejmującą:

a) rozmowy telefoniczne zrealizowane w grudniu 2017 r. na kwotę brutto 492 zł,

b) abonament za styczeń 2018 r. na kwotę brutto 246 zł.

Czy otrzymaną fakturę należy ująć w księgach rachunkowych jednostki roku 2017 czy roku 2018? W księgach którego roku faktura ta będzie stanowiła zobowiązanie? Jednostka odlicza VAT. W księgach którego roku należy ująć VAT określony fakturą?

Artykuł 20 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości stanowi, że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Ponadto obowiązek taki wynika również z postanowień art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy, zgodnie z którym jednostka jest zobowiązana ująć w księgach rachunkowych wszystkie przypadające na rzecz jednostki przychody, jak i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami.

Oznacza to, że koszt rozmów telefonicznych zrealizowanych w 2017 r. powinien być ujęty w księgach rachunkowych jednostki roku 2017 jako koszty i zobowiązanie, natomiast obciążenie za abonament telefoniczny dotyczący stycznia roku 2018 powinien być ujęty w księgach rachunkowych roku 2018.

Odnośnie do VAT naliczonego w fakturze, należy wskazać, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku usług wskazanych w pytaniu, w myśl postanowień art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. W przypadku gdy podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminie określonym powyżej, może on obniżyć kwotę tego podatku w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Stąd też rozliczenie podatku naliczonego powinno nastąpić w księgach rachunkowych roku 2018.

Ujęcie praktyczne ewidencji księgowej faktury wskazanej w pytaniu przedstawia schemat.

Ujęcie zobowiązań wnikających z faktury opisanej w pytaniu powinno być wykazane w rocznym sprawozdaniu RB 28s w części dotyczącej kosztów roku 2017, tj. w kwocie 400 zł, jak i w sprawozdaniu finansowym jednostki (bilansie). Powyższe znajduje potwierdzenie w przepisach dotyczących sporządzania sprawozdań budżetowych, a mianowicie w rozporządzeniu ministra finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej obowiązującym do 31 grudnia 2017 r. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych dla jednostek samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2017 r. określa „Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego” stanowiąca załącznik nr 39 do rozporządzenia. Zgodnie z postanowieniami par. 9 ust. 5 instrukcji jednostki budżetowe, gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania jednostkowe z wykonania planu wydatków budżetowych za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień jedynie w zakresie wydatków planowanych i wykonanych. Natomiast sprawozdania kwartalne i roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki sporządzają w pełnym zakresie informacji określonych w tym sprawozdaniu, tj. obejmującym również dane o zobowiązaniach.


Pozostało jeszcze 70% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane