Nowe zasady rozliczeń w firmie już obowiązują. Wprowadziła je nowela ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku. Co się zmieniło?

Nowelizacja ustawy o rachunkowości to przede wszystkim szereg uproszczeń w księgowości dla mikro-przedsiębiorców. Jak wdrożyć nowe przepisy?

„Ustawa o rachunkowości” to komentarz zawierający omówienie nowelizacji ustawy o rachunkowości w 2017 r oraz wyjaśnienia do już obowiązujących zmian.

W publikacji znajdują się odpowiedzi na następujące pytania:

Na czym te zmiany polegają? Jakie nowe uproszczenia są przewidywane dla mikro i małych podmiotów? Pod jakimi warunkami można z tych uproszczeń korzystać? Jak wygląda nowa sprawozdawczość organizacji nonprofit?

Co jeszcze znajdziemy w opracowaniu?

• obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
• zasady korzystania uproszczeń przewidywanych ustawą
• zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych fundacji i stowarzyszenia
• informacje niefinansowe
• zmiany wynikające z nowych przepisów o obowiązku badania przez biegłego rewidenta