Do końca marca trzeba sporządzić sprawozdanie za poprzedni rok. Obecnie ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395; dalej: u.r.) przewiduje cztery załączniki dla sprawozdań finansowych dla podmiotów innych niż banki i ubezpieczyciele. Przedsiębiorstwa mogą wybierać między załącznikami nr 1, nr 4 i nr 5. Natomiast dla organizacji pozarządowych przewidziane zostały załączniki nr 1 lub nr 6. Załączniki różnią się nie tylko zakresem informacji, lecz także tym, kto i kiedy może podjąć decyzję o ich wyborze.
SPRAWOZDANIE ZA 2017 ROK – JAK NIE POPEŁNIĆ BŁĘDÓW
W przypadku przedsiębiorców decyzję o wyborze którejś z uproszczonych postaci sprawozdania podejmuje organ uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego. Jeśli nie podejmie takiej decyzji, jednostka korzysta z załącznika nr 1. Ustawa o rachunkowości nie przewiduje konkretnego terminu na podjęcie uchwały lub postanowienia o wyborze załącznika nr 4 lub nr 5. Powinno być to dokonane przed sporządzeniem sprawozdania. Zatem jeśli w jednostce nie sporządzono jeszcze sprawozdania finansowego i możliwe jest zwołanie zgromadzenia właścicieli albo podjęcie uchwały w formie obiegowej, to jest jeszcze czas, aby podjąć decyzję. Oczywiście jeśli jednostka spełnia kryteria formalne uprawniające ją do przygotowania sprawozdania w uproszczonej formie.