Kto odziedziczył majątek lub otrzymał go w darowiźnie przed 2018 r., nie może go obecnie amortyzować – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Zapewniło, że to przejściowa sytuacja. Przepisy mają bowiem zostać zmienione i to ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r.
Na razie obowiązująca od 1 stycznia br. nowelizacja ustawy o PIT (Dz.U. poz. 2175) wyłącza z kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) otrzymanych nieodpłatnie, jeżeli podatnik korzystał ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a). Zwolnienie to przysługuje dla spadków i darowizn przekazywanych w ramach najbliższej rodzinie.
Przed 2018 r. taki majątek można było amortyzować, a odpisy odliczać od przychodu.
Wprowadzając obecny zakaz, fiskus chciał – jak twierdził – przeciwdziałać optymalizacjom podatkowym polegającym na wielokrotnym amortyzowaniu tego samego majątku (darowanego lub przekazywanego w spadku). Jednak po apelach firm rodzinnych MF zapowiedziało wycofanie się z tej zmiany.
Na razie jednak ona nie nastąpiła, a powstał problem z majątkiem odziedziczonym lub przejętym w spadku przed 2018 r. Sejm nie uchwalił bowiem żadnych przepisów przejściowych.
– Nowy przepis dotyczy zarówno składników majątku nabytych przed 1 stycznia 2018 r., jak i po tej dacie – potwierdziło MF w odpowiedzi na pytanie naszej redakcji.
To oznacza, że jeżeli przedsiębiorca odziedziczył nieruchomość np. pięć lat temu, a okres jej amortyzacji wynosi 10 lat, to w rozliczeniu za styczeń nie może już potrącić odpisu. Słowem, zaliczkę na PIT za styczeń będzie musiał odprowadzić bez pomniejszenia przychodu o amortyzację. Takie potrącenie będzie możliwe dopiero po zapowiadanej zmianie przepisów.
Trwają bowiem prace nad kolejną nowelizacją, która miałaby złagodzić skutki nowych rozwiązań. Nie wiadomo jednak, kiedy wejdzie ona w życie. W ubiegłym tygodniu projektem (który zakłada nie tylko te zmiany, ale też np. dotyczące 50-proc. kosztów dla twórców) zajmował się rząd. Nie przyjął go jednak, ponieważ projekt wymaga doprecyzowania (patrz „Wykładowcy na uczelniach także z 50-proc. kosztami” DGP nr 25/2018).
Wiadomo już, że rząd dziś powtórnie się nim zajmie. Znalazł się on porządku obrad RM.
Projekt zakłada, że w przypadku spadków mają zostać przywrócone zasady amortyzacji sprzed 2018 r. Natomiast w przypadku darowizn będzie możliwa tylko kontynuacja amortyzacji po darczyńcy. Obdarowani nie będą już mogli sami ustalać wartości początkowej otrzymanego majątku (przy czym zasada ta miałaby zastosowanie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych po 31 grudnia 2017 r.).