Sprzątanie sal operacyjnych jest zwolnione z podatku, gdy przeprowadza je podmiot świadczący usługi medyczne służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia – wyjaśnił minister finansów w interpretacji ogólnej.
Tym samym wskazał, jak rozumieć art. 34 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT. W przepisie tym jest mowa o zwolnieniu dla czynności „ściśle związanych” z usługami medycznymi.
Minister stworzył przy okazji przykładową listę usług „ściśle związanych”, które mogą korzystać z preferencji. Chodzi m.in. o:
● wsparcie pielęgniarek lub salowych w opiece nad pacjentami (np. pomoc przy ubieraniu, karmienie, przewijanie, usuwanie pojemników z wydzielinami),
● monitorowanie stanu pacjentów, ich transport na terenie placówki i pomoc w przygotowaniu do operacji lub zabiegu (zmiana odzieży i obuwia),
● przygotowanie pomieszczeń i przedmiotów do operacji i zabiegów (sprzątanie, dezynfekcja pomieszczeń, sterylizacja narzędzi, stołów operacyjnych, pojemników i innych przedmiotów, przygotowywanie leków),
● asystowanie podczas operacji lub zabiegu (ubieranie zespołu medycznego, podawanie sterylnych pakietów),
● zmiana i pranie odzieży szpitalnej i pościeli,
● zapewnienie wyżywienia pacjentów,
● usuwanie odpadów szpitalnych,
● czynności administracyjne (przyjęcie i wypisywanie pacjentów, wywiad medyczny).
Minister przypomniał też, że czynności te nie będą objęte zwolnieniem, gdy będą się wiązać z usługami medycznymi niesłużącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (np. z operacjami służącymi tylko poprawianiu wyglądu).
W innej interpretacji ogólnej minister finansów wyjaśnił, że dostawy sznurka, który ze względu na jego cechy fizyczne i właściwości oferowany jest z przeznaczeniem do maszyn rolniczych, opodatkowane są 8-proc. VAT.
Późniejsze jego rzeczywiste wykorzystanie przez nabywcę nie ma wpływu na stawkę podatku – dodał.
Interpretacje ogólne ministra finansów z 29 grudnia 2017 r. nr PT1.8101.6.2017 i PT1.8101.5.2017.PSG.622.