Jakie stawki podatkowe będą obowiązywały w rozliczeniach w 2018 roku? Nowela ustawy o podatku od dochodu osób fizycznych pozostawiła progi podatkowe bez zmian, jednak zmieniły się przepisy dot. kwoty wolnej. W przypadku skali podatkowej rzutuje na wysokość odprowadzanego podatku.
ikona lupy />
Zmiany w VAT 2018 / DGP

Ten artykuł dotyczy progów podatkowych w 2018. A tu znajdziesz informacje o progach podatkowych w 2019 roku

Jedną z form opodatkowania zarobków jest skala podatkowa. Ta przewiduje odprowadzanie podatku zgodnie z dwoma progami kwotowymi, do których przepisane odgórnie określone stawki podatku. W roku 2018, podobnie jak w latach ubiegłych, obowiązującymi progami będą stawki 18 proc. i 32 proc. O innych sposobach opodatkowania działalności przeczytasz tutaj>>>

Pierwszy próg podatkowy tj. 18 proc. dotyczy podatników, których dochody nie przekroczyły kwoty 85 528 złotych. Po przekroczeniu tej sumy, należy odprowadzić podatek w wysokości 32 proc. Warto nadmienić, że zgodnie z poniższą tabelą, stawka 32 proc. nie jest odprowadzana do skarbówki od całości dochodu, lecz jedynie od części, które przekraczają kwotę 85 528 zł.

Dochód do 85 528 zł 18 proc. stawka podatku minus kwota zmniejszająca podatek
Dochód powyżej 85 528 zł 15 395 zł 04 gr + 32 proc. nadwyżki od 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Rozliczenia w 2018 roku: PIT za 2017 rok

W tym przypadku obowiązująca jest kwota wolna od podatku zapowiedziana jeszcze w 2016 roku. W ubiegłym roku bowiem jej wysokość wzrosła do 6600 zł. Zgodnie z obowiązującym prawem, kwota wolna w PIT za ubiegły rok wynosi:

- 1 188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;
- 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;
- 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
- 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.


Rozliczenia w 2019 roku: PIT za 2018 rok

1 stycznia br. w życie weszła nowela ustawy o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznacza to wzrost kwoty wolnej od podatku do poziomu 8000 zł. Ile wynosić będzie kwota zmniejszająca podatek w 2019 roku?

-1440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;/'- 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
- 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
- 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych