Jakie stawki podatkowe będą obowiązywały w rozliczeniach w 2018 roku? Nowela ustawy o podatku od dochodu osób fizycznych pozostawiła progi podatkowe bez zmian, jednak zmieniły się przepisy dot. kwoty wolnej. W przypadku skali podatkowej rzutuje na wysokość odprowadzanego podatku.

Ten artykuł dotyczy progów podatkowych w 2018. A tu znajdziesz informacje o progach podatkowych w 2019 roku

Jedną z form opodatkowania zarobków jest skala podatkowa. Ta przewiduje odprowadzanie podatku zgodnie z dwoma progami kwotowymi, do których przepisane odgórnie określone stawki podatku. W roku 2018, podobnie jak w latach ubiegłych, obowiązującymi progami będą stawki 18 proc. i 32 proc. O innych sposobach opodatkowania działalności przeczytasz tutaj>>>