Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży gruntów rolnych o większej powierzchni ma zapobiegać rozdrobnieniu gospodarstw. Resort nie planuje zmian w tym zakresie – odpowiada na wątpliwości posłów Wiesław Janczyk, wiceminister finansów.
W interpelacji parlamentarzyści pytali o przepisy, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r.
Od tego momentu zwolnienie z PCC dotyczy sytuacji, w których są spełnione trzy warunki:
- przeniesienie własności jest dokonywane w formie umowy sprzedaży, a nabywana nieruchomość musi utworzyć lub wejść w skład już istniejącego gospodarstwa rolnego;
- jego powierzchnia nie może być mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha;
- gospodarstwo musi być prowadzone przez nabywcę, przez co najmniej pięć następnych lat.
Do końca 2015 r. nabywca nie płacił PCC, jeśli w chwili dokonywania transakcji grunty stanowiły, utworzyły lub weszły w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.
Posłowie podkreślali, że rolnicy z mniejszymi gospodarstwami przy ich powiększeniu muszą płacić podatek. To oznacza, że przepisy ich dyskryminują.
Wiceminister wyjaśnił jednak, że pierwotnie projekt zmian, które obowiązują od 2016 r., zakładał całkowite zlikwidowanie zwolnienia. Zmiany miały wyeliminować nadużycia dotychczasowych przepisów przez przedsiębiorców kupujących gospodarstwa pod inwestycje. Ostatecznie jednak pozostawiono preferencję w przypadku sprzedaży większych gospodarstw. Ma to zapobiegać rozdrobnieniu gospodarstw.
Wiesław Janczyk podkreślił też, że ulgi w zapłacie danin są odstępstwem od ogólnego obowiązku ich płacenia i mogą mieć wyjątkowy charakter.
Poinformował również, że resort nie planuje zmian w PCC dotyczących sprzedaży gospodarstw rolnych.
Odpowiedź Wiesława Janczyka, wiceministra finansów z 27 października 2017 r. na interpelację poselską nr 16207