Zmiana przepisów o PIT z 2015 r. dopiero teraz spowodowała wątpliwości, do jakiego źródła należy zaliczać przychód uzyskany ze sprzedaży prywatnego samochodu wykorzystywanego w firmie. MF w odpowiedzi na pytania DGP przyznaje, że należy je zaliczyć do sprzedaży rzeczy poza działalnością gospodarczą.
Kwestia opodatkowania sprzedaży wykorzystywanego przez przedsiębiorcę samochodu, który nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych, budzi obecnie kontrowersje. Spowodowały je dwa zdarzenia: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 13 stycznia br. (sygn. akt I SA/Łd 944/16), dotyczący zmienionego od 2015 r. art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PIT, oraz zmiana stanowiska szefa Krajowej Informacji Skarbowej przez Ministerstwo Finansów.
– Obecnie ścierają się dwa poglądy dotyczące źródła, do jakiego należy przypisać sprzedaż rzeczy ruchomej, która nie była ujęta w ewidencji środków trwałych, ale była wykorzystywana w działalności gospodarczej – przyznaje Piotr Liss, doradca podatkowy i partner w RSM Poland.