Za nadwyżką budżetową w pierwszym półroczu 2017 roku bez wątpienia stoją rekordowe wpływy z tytułu podatku od towarów i usług. Wraz ze wzrostem dochodów budżetowych, maleje też liczba zwrotów podatku VAT, co sprawia, że faktyczne źródła nadwyżki budżetowej pozostają kwestią dyskusyjną.

„Można przyjąć, że w gospodarce, w której nieustannie rośnie PKB i konsumpcja coraz większe powinny być też wpływy z VAT, ale także w podobnej skali zwroty podatku. Jednak nie zawsze tak się dzieje” – pisze dr Paweł Pudłowski w interpelacji adresowanej do Ministerstwa Finansów. Poseł zarzuca, że w 2017 roku nie było miesiąca ze zwrotem wyższym niż w ubiegłym roku. Jak twierdzi, „wnikliwa analiza doniesień odsłania tajemnicę budżetowego sukcesu rządu. Aż 10 mld złotych dzięki mniejszym zwrotom podatku VAT dla przedsiębiorców.”

Gdzie trafiają nasze podatki czyli jak działa państwo>>>

Czy rzeczywiście budżet wzbogacił się kosztem podatników? Wzrost dochodów budżetowych z tytułu podatku VAT nie jest tajemnicą. Te na koniec czerwca 2017 roku wyniosły 80 mld złotych i w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 roku były wyższe o ponad 17 mld złotych. Czy wzrost ten był współmierny ze skalą zwrotów podatku? Ministerstwo Finansów potwierdza, że kwota zwrotów zmalała. W pierwszym półroczu 2017 roku wyniosła 37,8 mld zł, czyli o 7,9 mld zł mniej niż w pierwszym półroczu 2016 roku. Resort finansów źródła sukcesu i przyczyny mniejszych zwrotów VAT doszukuje się w zmianie prawa nakierowanej na uszczelnienie podatku od towarów i usług. Duża nowela VAT, zmiany w Ordynacji podatkowej, jednolity plik kontrolny czy powstanie Krajowej Administracji Skarbowej to najważniejsze reformy podatkowe ubiegłych miesięcy, które sukcesywnie wpływają na wynik budżetu państwa. Jak wytłumaczyć spadek liczby zwrotów VAT przy jednoczesnym wzroście dochodów budżetowych? Resort finansów objaśnia, że za mniejszą liczbą zwrotów podatku stoi głównie przyśpieszenie zwrotów VAT w 2016 roku, których termin realizacji przypadał na 2017 r.

Szereg zmian w prawie podatkowym pozwolił zasilić budżet państwa i wprowadził w zakłopotanie część przedsiębiorców. Mowa m.in. o rozszerzeniu zakresu mechanizmu odwróconego obciążenia w VAT także na usługi budowlane. Mechanizm ten zakłada przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku od dokonanej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT ze sprzedawcy na nabywcę. O tym kto zobowiązany jest rozliczenia tzw. odwróconego podatku przeczytasz tutaj>>>

Resort finansów spadek liczby zwrotów VAT tłumaczy także zmianami legislacyjnymi w zakresie likwidacji rozliczeń kwartalnych dla części podatników i zaostrzeniem zasad rejestracji podatników VAT. „Należy stwierdzić, że wpływ na duży wzrost dochodów w VAT miały podjęte działania mające na celu uszczelnienie sytemu podatkowego oraz poprawę efektywności poboru podatku, a nie zatrzymanie wpłaty zwrotów przedsiębiorcom” – informuje MF.

Podstawa prawna: Interpelacja nr 14517 w sprawie nadwyżki budżetowej