Projekt noweli o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym wyznacza nowe zasady najmu mieszkania. Ustawodawca wyznacza bowiem limit zysku z wynajmu mieszkania, który uprawniał będzie do zastosowania ryczałtu od przychodów. Co to oznacza dla podatników?

Nowelizacja zakłada wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w wysokości 100.000 zł warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą. Ta forma opodatkowania zezwala na zastosowanie stawki 8,5 proc.

Na jakich zasadach obecnie opodatkowany jest najem? Dziś dochody z najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze uzyskane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą opodatkowane są wg skali podatkowej. Mowa więc o stawkach 18 i 32 proc. Podatnik może jednak wybrać inną formę opodatkowania – ryczałt. Wówczas zobowiązany jest do zapłaty podatku w wysokości 8,5 proc. przychodu.