Projekt noweli o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym wyznacza nowe zasady najmu mieszkania. Ustawodawca wyznacza bowiem limit zysku z wynajmu mieszkania, który uprawniał będzie do zastosowania ryczałtu od przychodów. Co to oznacza dla podatników?

Nowelizacja zakłada wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w wysokości 100.000 zł warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą. Ta forma opodatkowania zezwala na zastosowanie stawki 8,5 proc.

Na jakich zasadach obecnie opodatkowany jest najem? Dziś dochody z najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze uzyskane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą opodatkowane są wg skali podatkowej. Mowa więc o stawkach 18 i 32 proc. Podatnik może jednak wybrać inną formę opodatkowania – ryczałt. Wówczas zobowiązany jest do zapłaty podatku w wysokości 8,5 proc. przychodu.

Zgodnie z nowymi przepisami, podatnik będzie mógł zdecydować się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych pod warunkiem, że jego roczny przychód nie przekroczy 100 000 złotych.

Zgodnie z art. 3 ustawy, „opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody osiągnięte z tego tytułu nie przekroczyły kwoty 100 000 zł.”

Jeśli posłowie przegłosują projekt, powyższy przepis zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Czy wprowadzenie tej regulacji oznacza wzrost podatków dla grupy, której dochody przekroczą określony limit? Takie pytanie posłowie Paweł Kobyliński, Jerzy Meysztowicz, Paweł Pudłowski skierowali do resortu finansów w jednej z interpelacji. „Wyłączenie z opodatkowania w formie zryczałtowanej podatników uzyskujących przychody przekraczające ten limit generalnie nie może być utożsamiane z podwyżką podatków”- odpowiada Ministerstwo Finansów.

Przekonanie to uzasadnia analizą zeznań PIT-28 składanych za lata 2015-2016. Wynika z niej, że 98 proc. podatników zadeklarowało roczne dochody mniejsze niż wskazany limit. Ustawodawca uzasadnia zaś, że celem omawianej regulacji, jest umożliwienie stosowania ryczałtu przez podatników, dla których uzyskiwanie przychodów z najmu stanowi dodatkowe źródło utrzymania.

Co z rozwojem szarej strefy? – pytają posłowie w piśmie do MF. Resort zwraca uwagę, że ograniczenia dotyczyć będą niewielkiej grupy podatników tj. 2 proc. Zgodnie z przedstawionymi danymi ich średni roczny dochód sięgał kwoty 201 tys. zł. „Wydaje się zatem mało prawdopodobne, aby podatnicy ci byli zainteresowani ukrywaniem swoich przychodów”- czytamy w odpowiedzi MF.

Podstawa prawna: Projekt ustawy z dnia 6 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Odpowiedź (DD2.054.14.2017) na interpelację nr 14454 z dnia 29 lipca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia limitu na zyski z wynajmowanych mieszkań