Spółka, która kupiła lokale w galerii handlowej i centrum biurowym, by kontynuować w nich działalność w zakresie najmu, może odliczyć podatek wynikający z faktury. W tym wypadku nie mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa – orzekł NSA.Reklama
Spółka ubiegała się o zwrot 48 tys. zł podatku naliczonego przy zakupie lokali w centrum biurowym i galerii handlowej. Kupiła je od dwóch różnych podmiotów, które wcześniej je wynajmowały. Naczelnik urzędu skarbowego uznał, że zwrot się nie należy, bo spółka nabyła zorganizowane części przedsiębiorstwa (ZCP), których dostawa nie podlega opodatkowaniu VAT.

Reklama
Spółka się z tym nie zgadzała. Powołała się na otrzymaną interpretację indywidualną, z której wynikało, że ma prawo odliczyć VAT. Naczelnik uznał jednak, że interpretacja jej nie chroni, bo stan faktyczny nie odpowiada temu, który firma przedstawiła we wniosku. Spór toczył się więc o to, czy nabyte przez spółkę środki trwałe stanowią ZCP, a więc czy są wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem składników majątkowych zdolnym do bycia samodzielnym przedsiębiorstwem.
Organy podatkowe zwróciły uwagę na to, że spółka kupiła części budynków, budowli, infrastrukturę i wyposażenie, które łącznie tworzyły samodzielne kompleksy. Dotychczasowi właściciele wynajmowali je, a firma przejęła po nich tę działalność. Kontynuuje nawet te same umowy najmu, przejęła kaucje gwarancyjne wpłacone przez najemców oraz umowy na dostawę większości mediów, obsługę pomp ciepła, dzierżawy powierzchni reklamowej, najmu nośnika reklamowego, oddania gruntu pod ogródek itp. Przejęła również regulamin administracyjny obiektów, który zakreślał zasady ich funkcjonowania oraz obowiązki najemców, a nawet prawo do posługiwania się nazwą – wyliczał fiskus.
Spółka tłumaczyła, że musiała przejąć umowy najmu, bo taki obowiązek wynikał z prawa cywilnego. Zawarła natomiast wiele nowych umów, np. na dostawę energii elektrycznej. Ponadto nie przejęła zobowiązań kredytowych podmiotów sprzedających ani ich pracowników. Samo zaś przejęcie regulaminu obiektów to za mało, by mówić o wyodrębnieniu organizacyjnym. Podkreślała, że do prowadzenia działalności w zakresie najmu nie wystarczy posiadanie nieruchomości. Trzeba mieć też zaplecze finansowe i techniczno-administracyjne.
Spółka wygrała w sądach obu instancji. WSA we Wrocławiu orzekł, że nieruchomości same w sobie nie tworzą całości zdolnej do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Nie stanowią więc ZCP nawet wtedy gdy są wykorzystywane do takiej samej działalności, jaką prowadził ich sprzedawca. ZCP byłaby wtedy, gdyby doszło również do przejęcia pracowników obsługujących tę działalność i finansowania – stwierdził.
Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Danuta Oleś podkreśliła, że samo nabycie nieruchomości i wykorzystywanie jej do prowadzenia tej samej działalności, którą prowadził poprzednik, bez wyodrębnienia finansowego i organizacyjnego, nie pozwala jeszcze uznać, że mamy do czynienia z ZCP.
Sędzia przywołała również inny wyrok NSA – z 24 listopada 2016 r. (sygn. akt I FSK 1316/15).
ORZECZNICTWO: Wyrok NSA z 26 stycznia 2018 r., sygn. akt I FSK 1127/17.