Po wyodrębnieniu lokali w budynku podatek od części wspólnych należało liczyć, biorąc pod uwagę łączną powierzchnię użytkową tylko tego budynku, w którym wyodrębniono lokale, a nie wszystkich budynków posadowionych na działce – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła stanu prawnego sprzed 2016 r., kiedy przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (art. 3 ust. 5) pozwalały na znaczne zmniejszenie podatku od nieruchomości po wyodrębnieniu lokali w budynku. Współwłaściciele płacili bowiem podatek od całej powierzchni swojego wyodrębnionego lokalu oraz – tylko proporcjonalnie – od części wspólnej budynku. W efekcie podatek do zapłaty wynosił znacznie mniej, niż gdyby opodatkować cały budynek.
Chodziło o spółkę będącą właścicielem działki, na której znajduje się kilka budynków. W jednym z nich spółka chciała wyodrębnić dwa lub więcej lokali. W praktyce zbywcą i nabywcą miał być ten sam podmiot, ale dzięki temu spółka stałaby się współwłaścicielem odrębnych lokali i odpowiednio tzw. części wspólnych.