Mimo że zreformowany fiskus działa już prawie pół roku, to część ze świeżo zatrudnionych funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej ciągle czeka na legitymację służbową.
– Chodzi nie tylko o osoby zatrudnione po wejściu w życie reformy, czyli od marca br., lecz także o wszystkie inne, które do tej pory nie musiały mieć legitymacji – tłumaczy przedstawiciel jednego z urzędów skarbowych, który zwrócił nam uwagę na ten problem.
Początkowo, gdy reforma KAS wchodziła w życie, problem dotyczył również pracowników, którzy zostali zatrudnieni przed marcem 2017 r. Nie było bowiem pewne, czy i oni nie powinni dostać nowych dokumentów identyfikacyjnych.
Resort finansów zapewnił jednak (w komunikacie z 17 marca br.), że nadal mogą oni korzystać z dotychczasowych legitymacji. Zachowały one bowiem ważność do trzech lat. Wynika to z art. 185 przepisów wprowadzających ustawę o KAS (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.).
– O ile fiskus pamiętał o ważności dotychczasowych legitymacji, o tyle przeoczył potencjalne trudności związane z wydrukowaniem i dystrybucją nowych – zauważa nasz rozmówca.
Problem wziął się z tego, że przy okazji reformy KAS nie zmieniono rozporządzenia Rady Ministrów z 20 lipca 2016 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1089). Określa ono listę dokumentów, których wytwarzanie i dystrybucja nie podlegają przepisom o zamówieniach publicznych.
W par. 2 pkt 22 rozporządzenia uznano, że takimi dokumentami są m.in. legitymacje służbowe inspektorów kontroli skarbowej, funkcjonariuszy celnych oraz pracowników wywiadu skarbowego. Każda z tych odrębnych służb przestała jednak istnieć wraz z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej. Natomiast rozporządzenie nie zostało znowelizowane i dostosowane do nowej struktury administracyjnej.
Biuro prasowe KAS poinformowało w odpowiedzi na pytanie DGP, że trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia z 20 lipca 2016 r., po to, aby wyłączyć legitymacje służbowe KAS spod przepisów o zamówieniach publicznych.
Zapewniło też, że dokumenty są sukcesywnie wymieniane. Zakupiono już 3 tys. legitymacji przeznaczonych zarówno dla pracowników, jak i funkcjonariuszy. Pierwsza partia nowych dokumentów przeznaczona jest dla osób, które do tej pory nie miały legitymacji, a jednocześnie ich obowiązki tego wymagają – wynika z odpowiedzi biura prasowego KAS.
Zakup ten nie wymagał ogłoszenia przetargu, bo transakcje opiewały na niską kwotę (poniżej równowartości 30 tys. euro), co zgodnie z art. 4 par. 8 ustawy – Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) wyłączyło je spod tych przepisów.