Kto szczególnie zasłuży się dla Krajowej Administracji Skarbowej może liczyć na wręczenie nowej odznaki. Wzór i zasady jej przyznawania określono w projekcie rozporządzenia.

Ministerstwo Finansów zaproponowało, aby był to metalowy, okrągły i pokryty białą emalią medal o średnicy 35 mm (zobacz wzór >>). W środku odznaki umieszczony będzie równoramienny krzyż, kształtem podobny do państwowego krzyża zasługi. Na odwrotnej stronie umieszczony zostanie napis „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”.

Wyróżnienie przyznawane będzie przez Ministra Finansów (po uzyskaniu opinii szefa KAS) 21 września czyli w dniu Krajowej Administracji Skarbowej.

Uroczystość poprzedzona zostanie odczytaniem treści takiej decyzji i wypowiedzeniem formuły „Wręczam odznakę Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” albo „ W imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wręczam odznakę Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”. Wyróżniona osoba (może to być zarówno Polak, jak i cudzoziemiec) powinna nosić taką odznakę na lewej stronie piersi „po orderach i odznaczeniach”.

Podobną odznakę - Zasłużony dla Służby Celnej - przyznawano w poprzednich latach.