Sejm znowelizował w czwartek Ordynację podatkową i ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiany mają usprawnić działanie KAS.

Za ustawą głosowało 260 posłów, pięciu było przeciw, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja ma służyć uporządkowaniu relacji między KAS a innymi strukturami w ramach Ministerstwa Finansów (MF).

Jeden z zapisów eliminuje konieczność automatycznego kierowania zapytania przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej do szefa KAS, przy wydawaniu indywidualnej interpretacji podatkowej. Chodzi o sytuacje, gdy KAS zajmował się już takim przypadkiem i istnieje już jego stanowisko.

Zmieniono też zasady obsługi teleinformatycznej Rejestru Zastawów Skarbowych, wyłączając obowiązek zwracania się do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa przy podejmowaniu przez MF decyzji w sprawie finansowania niektórych potrzeb pożyczkowych.