Ministerstwo Finansów nie zrezygnuje z publikowania danych podatkowych największych firm. Zakończyło się zbieranie opinii do zmian w ustawie o CIT, których celem jest ujawnianie podstawowych danych podatkowych ok. 1 proc. największych firm rozliczających się z fiskusem w tej formule.
Zgodnie z projektem takie dane jak przychody, koszty ich uzyskania czy wielkość należnego podatku będą publiczne w przypadku 4500 największych przedsiębiorstw. MF tłumaczy to potrzebą większej społecznej kontroli nad poczynaniami przedsiębiorców, której efektem miałaby być mniejsza skłonność do unikania podatków.
Choć z pozoru rozwiązanie obejmie tylko niewielką grupę podatników, to w rzeczywistości będzie ono miało wpływ na większość obrotu raportowanego przez przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy od osób prawnych. Z najnowszych, niepublikowanych jeszcze danych Ministerstwa Finansów wynika, że 1 proc. największych podatników CIT uzyskało w 2016 r. łącznie 186 mld zł dochodów. To aż 71 proc. łącznych dochodów wypracowanych przez wszystkie firmy odprowadzające podatek od osób prawnych.