Kto przebuduje kamienicę, zmieniając jej przeznaczenie, nie odliczy wydatków jednorazowo, tylko przez odpisy amortyzacyjne – orzekł NSA.Spór toczył się o to, jak zaklasyfikować prace budowlane – jako remont czy jako ulepszenie środka trwałego. Różnica polega na tym, że przy remoncie wydatki od razu ujmuje się w kosztach podatkowych, a przy ulepszeniu można je rozliczyć dopiero po zakończeniu prac i na dodatek stopniowo, bo poprzez odpisy amortyzacyjne.
Chodziło o kamienicę. Podatniczka, która ją kupiła i wprowadziła do ewidencji środków trwałych, podjęła prace budowlane, które doprowadziły do zmiany charakteru budynku – z mieszkalnego na biurowo-usługowy, z przeznaczeniem również na gastronomię.
Podatniczka uważała, że był to remont i w związku z tym ujęła wydatki jednorazowo w kosztach. Naczelnik urzędu skarbowego stwierdził jednak, że powinna rozliczać je w czasie, poprzez odpisy amortyzacyjne. Prace nie polegały bowiem na odtworzeniu stanu pierwotnego budynku, tylko podniosły standard obiektu, spowodowały zmianę jego parametrów technicznych i wartości użytkowej – argumentował.
Tego samego zdania były WSA w Gliwicach. Wyjaśnił, że remontem są działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy oraz wymianę zużytych składników technicznych. Co innego ulepszenie, przez które należy rozumieć unowocześnienie oraz przystosowanie do wykorzystania w innym celu niż pierwotnie.
Sąd podkreślił, że o tym, czy wydatek dotyczący środka trwałego może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w całości czy poprzez odpisy amortyzacyjne, nie decyduje wola podatnika, a zakres wykonanych prac.
Tak samo orzekł NSA. Sędzia Mirosław Surma wyjaśnił, że między remontem a ulepszeniem jest często cienka granica. Przyjmuje się, że remont to prace odtworzeniowe, przeprowadzane w trakcie eksploatacji budynku. Przy ulepszeniu eksploatacja zwykle nie jest możliwa, bo wiąże się z nim zmiana cech użytkowych i technicznych budynku – powiedział sędzia.
NSA nie miał wątpliwości, że w tej sprawie doszło do przebudowy, a nie odtworzenia. – Potwierdzają to nie tylko okoliczności, ale i decyzja budowlana – powiedział sędzia Surma.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 27 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1463/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia