Właściciel mieszkania, które bez jego zgody zostało wyremontowane przez mieszkającą tam za darmo rodzinę, nie osiągnie z tego tytułu przychodu z nieodpłatnych świadczeń – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Pytanie zadała kobieta, która użyczała rodzinie z czwórką dzieci dom na cele mieszkalne jeszcze od 2012 r. Kobieta nie podpisała z nimi żadnej pisemnej umowy i z uwagi na ich złą sytuację materialną nie pobierała z tego tytułu żadnych opłat.

Jak się potem okazało część pomieszczeń w domu zostało przez rodzinę wyremontowanych. Kobieta nie wyraziła na to zgody, bo uważała, że nie było takiej potrzeby. Co więcej przestraszyła się, że przez ten remont fiskus może uznać, że osiągnęła przychód z nieodpłatnych świadczeń i będzie musiała zapłacić podatek. Sama sądziła, że w jej przypadku nie ma o tym mowy, bo ona na remont nie wyrażała zgody.