Celem mieszkaniowym jest również wymiana drzwi w garażu, jeżeli konstrukcyjnie jest on częścią domu – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Z pytaniem wystąpił podatnik, który przed upływem pięciu lat od spadku sprzedał odziedziczone po rodzicach mieszkanie. Część pieniędzy chciał przeznaczyć na zakup drzwi ocieplanych do garażu, w którym znajduje się przyłącze do gazu.
Chciał się upewnić, że w tej części dochód ze sprzedaży mieszkania jest zwolniony z podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Przepis ten mówi o przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości, które zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Takim celem jest nie tylko zakup własnego lokalu mieszalnego, ale też jego budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont (art. 21 ust. 25 ustawy).
Podatnik uważał, że skoro garaż stanowi integralną część z domem (jest jedną bryłą, a nie jest dobudowany), to wymiana drzwi do niego jest również celem mieszkaniowym.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Przypomniał definicję budynku zawartą w art. 3 pkt 2 prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). Wynika z niej, że jest nim obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz mający fundamenty i dach.
Elementami budynku mogą być też taras i garaż. – Jednak aby garaż stanowił jego część, musi być konstrukcyjne związany z budynkiem. Tylko wtedy wydatek na wymianę drzwi garażowych można zaliczyć do wydatków mieszkaniowych – wyjaśnił organ.
Interpretacja dyrektora KIS z 25 maja 2017 r., nr 0111-KDIB2-2.4011.35.2017.2.KK