Osoba prowadząca biznes, która posiada garaż z odrębną księgą wieczystą, musi uiścić za niego daninę według stawki właściwej dla działalności, nawet jeśli prowadzi firmę pod innym adresem – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy z Lublina, który do końca 2013 r. prowadził działalność gospodarczą w garażu, który był częścią budynku mieszkalnego (miał jednak odrębną księgę wieczystą). Od 1 stycznia 2014 r. podatnik przeniósł jednak firmę pod inny adres, a tym samym przestał pracować w garażu. Spór sprowadzał się do tego, jaką stawką podatku od nieruchomości powinien objąć garaż.