Sukces w ściganiu dłużników PIT daje tylko groźba kary i jej nieuchronność, ale napisana prostym językiem. Ale warto też pokazać zalety płacenia danin.
Pilotażowe badania dotyczące technik poprawy ściągalności podatków w Polsce Bank Światowy przeprowadził już dwa lata temu. Wówczas dotyczyło ono tylko województw wielkopolskiego i lubuskiego. Ubiegłoroczna edycja objęła już zasięgiem cały kraj i wszystkich zalegających z zapłatą. Osoby te złożyły deklaracje PIT za 2015 r., ale nie zapłaciły do 30 kwietnia 2016 r. należnych kwot.
Bank we współpracy ze wszystkimi urzędami skarbowymi postanowił sprawdzić, jaką metodą można zachęcić dłużników do rozliczenia się z budżetem państwa. Dzisiaj z wynikami badania zapozna się na specjalnej konferencji kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej.