Ministerstwo Finansów zamierza wycofać się z projektu, który zakłada przesyłanie dobowego JPK_WB. Ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.
Resort najprawdopodobniej nie będzie kontynuował prac legislacyjnych nad opublikowanym trzy tygodnie temu projektem nowelizacji ordynacji podatkowej – dowiedział się DGP. Wszystko przez zamieszanie, jakie pomysł wywołał zarówno wśród podatników, jak i instytucji finansowych.
Projekt zakłada, że już od 1 września największe, średnie i małe firmy musiałyby co dobę przesyłać swoje wyciągi bankowe w formacie jednolitego pliku kontrolnego (JPK_WB). W obowiązku tym wyręczać by je miały banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe. Tylko podatnicy posiadający rachunek w zagranicznej instytucji finansowej robiliby to samodzielnie.