"Przez składniki rozumie się stwierdzenie, w zakresie w jakim wynika ono z zastosowania przepisów”.Czy ktokolwiek z państwa cokolwiek z tego rozumie? To przykład uproszczenia, które chce wprowadzić Ministerstwo Finansów do ordynacji podatkowej w ramach – jak pisze – polityki 3P, czyli przejrzystości, prostoty i przyjazności.