Ustawa o robotyzacji pozwoli obniżyć podatek dochodowy inwestującym w środki trwałe. Efekty pokazujemy na przykładach przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju.
PROJEKT
Chodzi o projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT (zwany potocznie ustawą o robotyzacji), który we wtorek przyjął rząd. Projekt zakłada możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych, o łącznej wartości początkowej do 100 tys. zł rocznie, ale nie niższej (również łącznie) niż 10 tys. zł. Wartość początkowa każdego z nich musiałaby przekraczać 3,5 tys. zł.
Preferencja dotyczy aktywów zaliczanych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) np. zespołów komputerowych i robotów przemysłowych. Jednorazowo nie będzie więc można amortyzować samochodów i nieruchomości.
Ministerstwo Rozwoju wyliczyło, że na zmianie może skorzystać ok. 154 tys. przedsiębiorców, w tym 121 tys. podatników składających PIT-36L i PIT-36 oraz 32 tys. podatników CIT. Resort liczy, że dzięki temu zostanie utworzonych ok. 2800 nowych miejsc pracy. W pierwszym roku funkcjonowania zmian wpływy budżetu państwa mogą się zmniejszyć o ponad 140 mln zł.

PRZYKŁADY

W obu przypadkach przyjęto, że wartość początkowa (cena nabycia) środka trwałego to 100 tys. zł (suma odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć wartości początkowej środka trwałego, stąd ostatni odpis jest w niższej wysokości). Przychód w pierwszym roku podatkowym jest na poziomie 200 tys. zł. Dla uproszczenia przyjęto, że podatnik nie ma innych kosztów uzyskania przychodów
1. Zespół komputerowy (KŚT 491)
Stawka amortyzacyjna – 30 proc.
● Amortyzacja liniowa:
1. rok – 100 000 x 30 proc. = 30 000
2. rok – 100 000 x 30 proc. = 30 000
3. rok – 100 000 x 30 proc. = 30 000
4. rok – 100 000 x 30 proc. = 10 000
Rozliczenie w pierwszym roku podatkowym:

● Amortyzacja degresywna z zastosowaniem współczynnika 2,0 – stawka amortyzacyjna 60 proc.
1. rok – 100 000 x 60 proc. = 60 000
2. rok – 40 000 (100 000 – 60 000) x 60 proc. = 24 000 – ponieważ tak ustalony odpis jest niższy od odpisu ustalonego metodą liniową, od drugiego roku następuje amortyzacja liniowa – 30 000 (100 000 x 30 proc.)
3. rok – 100 000 x 30 proc. = 10 000
Rozliczenie w pierwszym roku podatkowym:

● Nowa jednorazowa amortyzacja:
1. rok – 100 000 w kosztach uzyskania przychodów (jednorazowy odpis amortyzacyjny)
Rozliczenie w pierwszym roku podatkowym:

Korzyści dla podatnika w pierwszym roku:
● Amortyzacja liniowa – 13 300 zł (32 300 – 19 000)
● Amortyzacja degresywna – 7 600 (26 600 – 19 000)
2. Robot przemysłowy (KŚT 493)
Stawka amortyzacyjna – 18 proc. (zgodnie z wykazem stawek amortyzacyjnych dla robota (KŚT 493) stawka amortyzacyjna wynosi 18 proc. (a nie 10 proc.).
● Amortyzacja liniowa:
1. rok – 100 000 x 18 proc. = 18 000
2. rok – 100 000 x 18 proc. = 18 000
3. rok – 100 000 x 18 proc. = 18 000
4. rok – 100 000 x 18 proc. = 18 000
5. rok – 100 000 x 18 proc. = 18 000
6. rok – 100 000 x 18 proc. = 10 000
Rozliczenie w pierwszym roku podatkowym:

● Amortyzacja degresywna z zastosowaniem współczynnika 2,0 – stawka amortyzacyjna 36 proc.
1. rok – 100 000 x 36 proc. = 36 000
2. rok – 64 000 (100 000 – 36 000) x 36 proc. = 23 040
3. rok – 40.960 (64 000 – 23.040) x 36 proc. = 14 745,6 – ponieważ tak ustalony odpis jest niższy od odpisu ustalonego metodą liniową, od trzeciego roku następuje amortyzacja liniowa – 18 000 (100 000 x 18 proc.)
4. rok – 100 000 x 18 proc. = 18 000
5. rok – 100 000 x 18 proc. = 4 960
Rozliczenie w pierwszym roku podatkowym:

● Nowa jednorazowa amortyzacja:
1. rok – 100 000 w kosztach uzyskania przychodów (jednorazowy odpis amortyzacyjny)
Rozliczenie w pierwszym roku podatkowym:

Korzyści dla podatnika w pierwszym roku:
● Amortyzacja liniowa – 15 580 zł (34 580 – 19 000)
● Amortyzacja degresywna – 12 160 (31 160 – 19 000)
Źródło: Ministerstwo Rozwoju
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT i ustawy o CIT (tzw. ustawa o robotyzacji) – skierowany do Sejmu