Firma, która refunduje pracownikom koszty wymiany soczewek zaleconych przez lekarza, może odliczyć ten wydatek od przychodu – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wątpliwość w tym zakresie powstała na tle przepisów zobowiązujących pracodawcę do zapewnienia pracownikom zatrudnionym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy przy komputerach (ściślej – na stanowiskach z monitorami ekranowymi) okularów korygujących wzrok, jeżeli zaleci to okulista. Obowiązek ten wynika z par. 8 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. nr 148, poz. 973).
Z pytaniem wystąpiła spółka, która refunduje pracownikowi zakup nie tylko okularów, ale i soczewek kontaktowych. Wyjaśniała, że soczewki muszą być wymieniane zgodnie z zaleceniami, w zależności od ich rodzaju (całodobowe, miesięczne, kwartalne), aby zachowały swoje właściwości chroniące i korygujące wzrok. Tłumaczyła, że musi zrefundować koszty wymiany soczewek za każdym razem, gdy pracownik dostarczy dowód ich zakupu. W związku z tym chciała zaliczać ten wydatek do kosztów uzyskania przychodu. Podkreślała, że ustawa o CIT nie limituje kwoty takiej refundacji.
Dyrektor KIS zgodził się ze spółką. Wyjaśnił, że to pracodawca określa formę zapewnienia okularów korygujących wzrok. Ważne jest, aby pracownik miał soczewki, które spełniają ten sam cel co okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza – podkreślił organ.
Interpretacja dyrektora KIS z 20 kwietnia 2017 r. nr 2461-IBPB-1-2.4510.33.2017.2.MS