Spółka pomniejszy przychód o cło antydumpingowe w tym roku, w którym je zapłaci, nawet jeśli od importu towaru minęły już dwa lata – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.Chodziło o spółkę, która w latach 2011–2012 sprowadzała towary z Malezji i natychmiast sprzedawała je na polskim rynku. Już po tych transakcjach towary, które importowała, zostały objęte przez Komisję Europejską cłem antydumpingowym. W 2014 r. urząd celny nakazał więc jego dopłatę.
Spółka zapłaciła zaległe cło. Chciała je zaliczyć do kosztów podatkowych. Sądziła, że skoro był to wydatek bezpośrednio powiązany z jej przychodem, to będzie to mogła zrobić na zasadach określonych w art. 15 ust. 4c ustawy o CIT. Z przepisu tego wynika, że jeśli wydatek był poniesiony po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego albo złożenia zeznania za dany rok, to powinien być potrącony w następnym roku.
Spółka uważała więc, że cło od towarów sprzedanych w 2011 r. pomniejszy jej przychód w 2012 r., a cło dotyczące sprzedaży w 2012 r. będzie kosztem w 2013 r.
Powołała się też na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 kwietnia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1410/15 i we Wrocławiu z 28 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 1457/10 (utrzymany w mocy wyrokiem NSA z 26 lutego 2013 r., sygn. akt II FSK 1298/11).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że cło jest kosztem w tym roku, w którym zostało zapłacone (w tym wypadku byłby to 2014 r.).
Potwierdził, że cło jest kosztem bezpośrednim, ale zwrócił też uwagę na to, że z art. 15 ust. 4c ustawy o CIT wcale nie wynika, by wydatki mogły być potrącane tylko w roku następnym. Gdyby ustawodawca uznał, że można je rozliczyć wyłącznie w roku następnym, to zawarłby takie samo formułowanie jak w innych przepisach ustawy, tj. w art. 25 ust. 11,12 i ust. 16 pkt 2 – zwrócił uwagę dyrektor KIS.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 kwietnia 2017 r., sygn. akt 2461-IBPB-1-2.4510.104.2017.1.ANK