Małżonkowie, którzy wspólnie budują dom na gruncie stanowiącym majątek odrębny jednego z nich, zachowują prawo do ulgi mieszkaniowej – orzekł WSA w Poznaniu.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która wraz z mężem sprzedała mieszkanie po kilku miesiącach od jego nabycia. W ciągu dwóch lat małżonkowie wybudowali za te pieniądze dom na działce stanowiącej odrębną własność mężczyzny.
Spór z fiskusem sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy kobieta również może skorzystać z ulgi mieszkaniowej przysługującej, gdy przychód ze sprzedaży nieruchomości jest w ciągu dwóch lat przeznaczony na własne cele mieszkaniowe.
Kobieta uważała, że fiskus nie może pozbawić jej tego prawa, ponieważ ponosiła nakłady na budowę i wykończenie domu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził jednak, że mogłaby ona skorzystać z ulgi, gdyby miała tytuł własności do budynku. A to z kolei wymagałoby, aby była współwłaścicielem gruntu, bo prawo własności budynku jest nierozerwalnie związane z prawem własności lub współwłasności do gruntu (zgodnie z art. 48 kodeksu cywilnego). Słowem, właścicielem budynku wzniesionego na gruncie jest zawsze właściciel nieruchomości gruntowej, na której budynek został postawiony. Skoro w tym wypadku działka stanowi majątek odrębny męża, to żona nie może skorzystać z ulgi – stwierdził fiskus.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przyznał rację podatniczce. Podkreślił, że art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT wymaga, aby dochód ze sprzedaży nieruchomości został przeznaczony na własne cele mieszkaniowe nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym sprzedano nieruchomość. Wynika z tego, że konieczne jest wydanie pieniędzy na własne cele mieszkaniowe, a nie obowiązek nabycia prawa własności nieruchomości – zwrócił uwagę WSA.
Sąd nie miał wątpliwości, że przeznaczenie przez podatniczkę pieniędzy na budowę domu na gruncie stanowiącym odrębną własność jej małżonka było wydatkiem na własne cele mieszkaniowe. Kobieta realizowała bowiem cel ustawowy – budowała wspólnie z mężem dom, który miał zabezpieczyć potrzeby mieszkaniowe całej rodziny.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1346/16.