Ile jest warta interpretacja indywidualna dotycząca odwrotnego obciążenia, w której dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnia, iż nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji PKWiU 2008 usługi dokonanej przez podatnika?
Raczej niewiele, nawet jeśli jest poparta właściwym przyporządkowaniem usługi do symbolu PKWiU 2008 dokonanym przez Urząd Statystyczny w Łodzi.
Od początku roku podatnicy VAT z branży budowlanej borykają się z interpretacją nowych przepisów dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia. Jedną z podstawowych wątpliwości, z jaką spotykają się na co dzień, jest skwalifikowanie danej usługi jako ujętej albo nieujętej w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Załącznik ten wymienia wszystkie usługi budowlane wymienione w sekcji F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. („PKWiU 2008”). Jeżeli zatem usługa zaklasyfikowana jest do sekcji F, działy 41, 42, 43 PKWiU 2008 (i dodatkowo spełnione są pozostałe przesłanki przewidziane ustawą o VAT), to podlega opodatkowaniu na zasadach odwrotnego obciążenia. Jeżeli sklasyfikowana jest poza tymi działami, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.