statystyki

Jakie podatki od wykonania robót budowlanych na rzecz bezpośredniego kontrahenta

autor: Marcin Szymankiewicz09.10.2017, 09:10; Aktualizacja: 09.10.2017, 10:04
W analizowanej sprawie nabywcą usług budowlanych świadczonych przez przedsiębiorcę jest inny podatnik VAT.

W analizowanej sprawie nabywcą usług budowlanych świadczonych przez przedsiębiorcę jest inny podatnik VAT.źródło: ShutterStock

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) jest firmą budowlano-montażową. 26 września 2017 r. wykonał i zgłosił do odbioru usługę budowlaną (roboty malarskie, PKWiU 2008 43.34.10.0) na rzecz firmy X (podatnik VAT czynny). Prace polegały na odmalowaniu ścian lokalu użytkowego (biura) firmy X w Gdańsku. Firma X nie refakturuje nabytych usług na rzecz innego podmiotu. Wartość kontraktu wyceniono na kwotę 7000 zł netto. Protokół odbioru prac budowlanych został podpisany 9 października 2017 r. i tego dnia wystawiono fakturę. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć PIT i VAT od wykonanej usługi budowlanej na rzecz firmy X? Podatek VAT i zaliczki na PIT przedsiębiorca rozlicza za okresy miesięczne. PIT rozlicza na zasadach podatku liniowego.

Kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozliczenia VAT w przypadku usług ma ustalenie miejsce ich świadczenia. Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości (art. 28e ustawy o VAT).

Biuro firmy X, w którym wykonano usługi budowlane, znajduje się w Gdańsku, a zatem usługa podlega opodatkowaniu w Polsce. Z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych na rzecz podmiotów określonych w art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, tj. innego podatnika VAT, podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, albo na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązek podatkowy co do zasady powstaje z chwilą wystawienia faktury (zob. art. 9a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT). Z tym że w przypadku gdy podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu 30-dniowego terminu na wystawienie faktury z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych na rzecz innego podatnika VAT (niezależnie od tego, czy jest on zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, czy jest zwolniony z VAT), podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, albo na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem (zob. art. 19a ust. 7 w zw. z art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT). Warto w tym zakresie zapoznać się z interpretacją indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 maja 2017 r., nr  061-IPTPP2.4512.74.2017.3.IR, a także z interpretacją indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 września 2014 r., nr IPPP3/443-572/14-4/IG).

W analizowanej sprawie nabywcą usług budowlanych świadczonych przez przedsiębiorcę jest inny podatnik VAT (firma X), a zatem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 30. dnia od ich wykonania, kiedy to powinna być wystawiona faktura.

W orzecznictwie przyjmuje się, że o wykonaniu robót budowlanych decyduje ich faktyczne zakończenie, a nie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Podpisanie tego dokumentu nie jest bowiem elementem świadczonej usługi budowlanej na rzecz zamawiającego (interpretacja ogólna ministra finansów z 1 kwietnia 2016 r., nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141; wyrok NSA z 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1482/15).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że usługi budowlane na rzecz firmy X przedsiębiorca wykonał 26 września 2017 r. (tego dnia zgłosił także wykonane prace do odbioru). Natomiast protokolarnego odbioru prac dokonano 9 października 2017 r. i tego dnia została wystawiona faktura potwierdzająca wykonanie usług. Obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych usług powstanie zatem z chwila wystawienia faktury je dokumentującej, tj. 9 października 2017 r., gdyż faktura ta została wystawiona przed upływem 30. dnia od wykonania tych usług.

Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 29a ust. 1 in principio ustawy o VAT). Podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku (art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT).

Wartość kontraktu została wyceniona na kwotę 7000 zł netto i kwota ta stanowi podstawę opodatkowania wykonanych usług.

Dla prac malarskich wykonanych w lokalu użytkowym właściwa jest podstawowa stawka VAT wynosząca obecnie 23 proc. (zob. art. 41 ust. 1 w zw. z art. 14a pkt 1 ustawy o VAT).


Pozostało 60% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane