Nie ma możliwości wysyłania wniosków o interpretacje podatkowe przez platformę ePUAP na interaktywnych formularzach – sygnalizują nasi czytelnicy. Ministerstwo Finansów przyznaje, że problem jest, ale wskazuje, jak go ominąć, i zapowiada, że sprawę rozwiąże najpóźniej 1 kwietnia 2017 r.
Kłopoty ze złożeniem wniosku o interpretację są związane ze zmianami, które obowiązują od 1 marca br. Wraz z powstaniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zmienił się organ wydający interpretacje. Wniosek w tej sprawie trzeba kierować nie jak dotychczas do dyrektorów izb skarbowych, ale do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Od 1 marca br. obowiązują też nowe formularze wniosków.
Problem polega na tym, że nie ma ich interaktywnej wersji, którą można byłoby przesłać przez ePUAP. Odczuwają to zwłaszcza profesjonalni pełnomocnicy, bo od zeszłego roku zostali oni przymuszeni do korzystania z tej platformy. Organy podatkowe muszą bowiem doręczać im pisma za pośrednictwem ePUAP.
Ministerstwo Finansów przyznaje, że pracuje dopiero nad stworzeniem interaktywnych formularzy ORD-IN, ORD-OG oraz ORD-WS. Obiecuje, że ich złożenie przez ePUAP będzie możliwe najpóźniej 1 kwietnia 2017 r.
Jak więc w tej chwili wysłać wniosek o interpretację? Ministerstwo wyjaśnia, że nadal można go złożyć przez ePUAP, tyle że za pomocą skrytki: /KIS/wnioski, dołączając załącznik (np. zeskanowany wniosek w formacie PDP).
Nadal można także wysłać wniosek papierowy tradycyjną pocztą. Nie zwalnia to jednak pełnomocników z obowiązku korzystania z ePUAP po to choćby, żeby tą drogą otrzymać odpowiedź.