Wiktor Jarzębowski: Zakładam, że organy interpretacyjne nie będą czekały z przekazaniem skargi podatnika do WSA do ostatniego dnia, jeśli nie będą zamierzały zmienić swojego stanowiska.
Ile zyskają podatnicy na wchodzącej dziś w życie likwidacji wezwania do usunięcia prawa?
Jeśli chodzi o czas, to niedużo. Ok. 45 dni, może kilka dni więcej. Dotychczas było tak, że strona miała 14 dni na wezwanie organu interpretacyjnego do usunięcia naruszenia prawa. Potem czekała ok. 30 dni na odpowiedź organu i dopiero potem wnosiła skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Teraz podatnik od razu będzie składał skargę do WSA, ale organ wciąż będzie miał możliwość zmiany interpretacji w ciągu 30 dni.